Telesni i duhovni Hrišćani

Telesni i duhovni Hrišćani

’’Ja vama, braćo, nisam mogao da govorim kao duhovnima, nego kao telesnima, kao nejači u Hristu.’’ Prva Korinćanima 3:3

Postoje dve vrste Hrišćana, a ti treba da odabereš koji od te dve vrste ćeš biti. Da li ćeš biti telesni ili duhovni hrišćanin?

Telesni Hrišćanin ugađa ljudima i više brine o tome šta oni milse nego o tome da bude poslušan Bogu. Takvi ljudi su nezreli, vode se svojim emocijama i rade sve ono što im se radi. Obično su posvađani, nezadovoljni, lako se uvrede i nedostaje im mir.

Duhovni Hrišćanin marljivo sledi želje Duha Svetog. On svakodnevno hrani svoju dušu Božijom Reči, puštajući Boga u svako područje života. Odnos sa Bogom je fokus njegovog života svakog dana tokom nedelje, ne samo nedeljom u crkvi.

Ako to do sad nisi to učinio, danas donesi odluku da ćeš u svemu slediti Hrista. Pusti Boga u sve što radiš. Hodaj u ljubavi, integritetu, poniznosti i miru. Druži se sa drugima. Pokazuj plodove Duha i uživaj u Božijoj blagonaklonosti.


Početak molitve

Bože, ne želim da budem telesan Hrišćanin koji je uvek vođen svojim telom. Umesto toga, želim da me vodi Sveti Duh, dok živim život koji je Tebi ugodan. Danas biram da budem duhovni Hrišćanin, ne telesni.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon