ஆறுதல் அளிப்பவர்

ஆறுதல் அளிப்பவர்

நான், நானே உங்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிறவர்; சாகப்போகிற மனுஷனுக்கும், புல்லுக்கொப்பாகிற மனுபுத்திரனுக்கும் பயப்படுகிறதற்கும், வானங்களை விரித்து, பூமியை அஸ்திபாரப்படுத்தி, உன்னை உண்டாக்கின கர்த்தரை மறக்கிறதற்கும் நீ யார்? (ஏசாயா 51:12)

பரிசுத்த ஆவியானவரின் பல்வேறு பெயர்கள், அவருடைய குணத்தையும் அவருடைய ஊழியத்தையும் நம் வாழ்வில் விவரிக்கின்றன. அவர் நம்முடைய ஆசிரியர், உதவியாளர், பரிந்துரையாளர், வழக்கறிஞர், நம்மை பலப்படுத்துபவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். இந்த பெயர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் விசுவாசிகளுக்கு என்ன செய்ய விரும்புகிறார் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. இன்று நான் அவரை என் தேற்றரவாளனாகக் ஏற்றுக் கொள்ள விரும்புகிறேன் (யோவான் 14:16ஐப் பார்க்கவும்).

பல ஆண்டுகளாக நான் என் கணவர் மீது அடிக்கடி கோபமடைந்தேன், ஏனென்றால் எனக்கு ஆறுதல் தேவை என்று நான் உணர்ந்த போது அவர் என்னை ஆறுதல்படுத்த மாட்டார். அவர் முயற்சி செய்தார் என்பதில் நான் உறுதியாக உள்ளேன், ஆனால் தேவன், டேவ் என்னை ஆறுதல்படுத்துவதை நான் அனுமதிக்கவில்லை என்பதை நான் இப்போது உணர்கிறேன், ஏனென்றால் அதற்கு பதிலாக நான் பரிசுத்த ஆவியிடம் இருந்து ஆறுதல் தேட வேண்டும் என்பதே. நான் வெறுமனே கேட்டிருந்தால், எனக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் அவர் கொடுத்திருப்பார்.

ஒரு குறிப்பிட்டவற்றை மட்டுமே மற்றவர்கள் நமக்கு செய்ய கடவுள் அனுமதிப்பார், அதற்கு மேல் இல்லை. நம்முடன் மிகவும் நெருக்கமாக இருப்பவர்களால் கூட நமக்குத் தேவையான அனைத்தையும் எப்போதும் கொடுக்க முடியாது. கடவுள் மட்டுமே செய்யக்கூடியதை மற்றவர்கள் நமக்காக செய்ய வேண்டும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கும் போது, நம் எதிர்பார்ப்புகள் தவறான இடத்தில் உள்ளது. நாம் அதற்காய் ஏமாற்றமடைவோம்.

கடவுளின் ஆறுதல் மற்றவர்களை விட மிகவும் சிறந்தது. கடவுள் அடிக்கடி நமக்கு ஊழியம் செய்ய அந்த நபரை நியமித்து அபிஷேகம் செய்யாத வரை, ஒரு நபர் நமக்கு உண்மையிலேயே தேவையானதை ஒருபோதும் கொடுக்க முடியாது. ஆயினும் கூட, உண்மையான ஆறுதலுக்கான ஒரே ஆதாரம் கடவுள் மட்டுமே. நமக்கு அது தேவைப்படும் போது, அதற்காக நாம் அவரிடம் சென்று அதை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும். இன்று நீங்கள் வேதனைப்படுகிறீர்கள் என்றால், தெய்வீக ஆறுதலுக்காக கடவுளிடம் கேட்க நான் உங்களை ஊக்குவிக்கிறேன்.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளுடைய வார்த்தை: கடவுளிடமிருந்து ஆறுதலைத் தேடுங்கள் மற்றும் பெறுங்கள்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon