இயேசுவை நோக்கிப் பாருங்கள்

ஆகையால், மேகம்போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மைச் சூழ்ந்துகொண்டிருக்க, பாரமான யாவற்றையும், நம்மைச் சுற்றி நெருங்கிநிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு, விசுவாசத்தைத் துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாயிருக்கிற இயேசுவை நோக்கி, நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோடே ஓடக்கடவோம்; அவர் தமக்குமுன் வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின்பொருட்டு, அவமானத்தை எண்ணாமல், சிலுவையைச் சகித்து, தேவனுடைய சிங்காசனத்தின் வலதுபாரிசத்தில் வீற்றிருக்கிறார். (எபிரெயர் 12:1-2)

கடவுளுடைய சித்தத்தைப் பற்றி நாம் தெரிந்துகொள்ள விரும்பும் பல விஷயங்கள் அவருடைய வார்த்தையில் நமக்குத் தெளிவாகத் தெரியும். இருப்பினும், வேதத்தில் நமக்குப் பதிலளிக்கப்படாத சில குறிப்பிட்ட கேள்விகள் உள்ளன. கடவுளுடைய வார்த்தையில் தெளிவாகக் குறிப்பிடப்படாத ஒன்றிற்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் என்றால், என்னை வழிநடத்தும் அத்தியாயத்தையும், வசனத்தையும் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்றால், நான் இந்த வழியில் ஜெபிக்கிறேன்:

“கடவுளே, எனக்கு இது வேண்டும் , ஆனால் நான் என் சொந்த விருப்பத்தை விட உம்முடைய விருப்பத்தை விரும்புகிறேன். எனவே எனது கோரிக்கை உம்முடைய நேரத்தில் இல்லை என்றால், அல்லது நான் கேட்பது உமக்கு விருப்பமில்லை என்றால், தயவுசெய்து அதை என்னிடம் கொடுக்க வேண்டாம். ஆமென்.”

கடவுளிடமிருந்து வந்ததாகத் தோன்றும் ஒன்றைச் செய்ய நாம் உணர்ச்சி ரீதியாக உந்தப்படலாம். அது ஒரு நல்ல யோசனையாக இருக்கலாம் ஆனால் நாம் அதைத் தொடங்கிய பிறகு, அது வெற்றியடைய கடவுளின் உதவி இல்லாமல் செய்ய முடியாது. ஆனால் தேவன், தான் தோற்றுவிக்காத எதையும் முடிக்கக் கடமைப்பட்டவர் அல்ல. நாம் தொடங்கும் திட்டங்களைப் பற்றி நாம் ஜெபிக்கலாம், ஆனால் அவர் நமக்காக அவற்றை முடிக்கவில்லை என்றால் அவர் மீது கோபப்படுவதில் அர்த்தமில்லை. அவர் எழுதாத எதையும் முடிக்க வேண்டிய கட்டாயம் அவருக்கு இல்லை! எதையும் தொடங்குவதில் மிகவும் கவனமாக இருங்கள், ஏனெனில் அது ஒரு நல்ல யோசனையாகத் தெரிகிறது. நல்ல விஷயங்கள் பெரும்பாலும், தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கும் சிறந்தவற்றின் எதிரி. உங்களுக்கு ஒரு யோசனை வரும்போது, நீங்கள் உண்மையில் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு முன் உங்கள் ஆவி அதற்கு சாட்சியாக இருக்கிறதா என்று கடவுளிடம் சரிபார்க்க நேரம் ஒதுக்குங்கள்.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளுடைய வார்த்தை: உங்கள் நல்ல யோசனைகள், கடவுளின் கருத்துக்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon