உங்கள் மனதைப் புதுப்பிக்கவும்

உங்கள் மனதைப் புதுப்பிக்கவும்

நீங்கள் இந்தப் பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷந்தரியாமல், தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூரணமுமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக, உங்கள் மனம் புதிதாகிறதினாலே மறுரூபமாகுங்கள். (ரோமர் 12:2)

நான் ஒன்பது வயதில் இயேசு கிறிஸ்துவை என் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டேன். நான் என் பாவ நிலையை உணர்ந்து, இயேசுவின் மூலம் கடவுளிடம் மன்னிப்பு கேட்டேன். நான் அந்த நேரத்தில் ஆவியால் பிறந்தேன். ஆனால் என் வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தது என்று எனக்கு உண்மையில் புரியவில்லை. எனக்கு போதனை இல்லை, எனவே ஒளி என்னுள் வாழ்ந்தாலும் அனுபவ ரீதியாக நான் இருளில் இருந்தேன்.

இளம் வயதில், நான் விசுவாசமாக தேவாலயத்திற்குச் சென்றேன், ஞானஸ்நானம் பெற்றேன், உறுதிப்படுத்தல் வகுப்புகள் எடுத்தேன். மேலும் நான் செய்ய வேண்டியதை, நான் புரிந்து கொண்ட அனைத்தையும் செய்தேன். ஆனால் நான் ஒருபோதும் கடவுளுடன் நெருக்கத்தை அனுபவித்ததில்லை. இன்று பலர் அதே நிலையில் இருப்பதாக நான் நம்புகிறேன். மேலும் பலர் கடந்த நூற்றாண்டுகளில் இருந்திருக்கிறார்கள்.

நான் “மதவாதியாக” இருக்க என்னால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்தாலும், நமக்கு மதத்தைக் கொடுக்க இயேசு மரிக்கவில்லை என்பதை அறிந்தேன்; ஒவ்வொரு விசுவாசிக்குள்ளும் வசிப்பதற்காக, அவர் கொடுக்கும் பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையின் மூலமாகவும், அவர் மூலமாகவும் தேவனோடு ஒரு தனிப்பட்ட உறவை நமக்குக் கொடுக்க அவர் மரித்தார்.

நான் குறிப்பிட்டது போல், நான் ஆவியால் பிறந்தேன். ஆனால் அதற்கு உண்மையில் என்ன அர்த்தம் என்பது தெரியவில்லை. மக்கள் மிகவும் செல்வந்தர்களாக இருக்கலாம், ஆனால் அவர்கள் ஏழைகள் என்று அவர்கள் நம்பினால், அவர்களின் வாழ்க்கை, வறுமையில் வாழ்பவர்களின் வாழ்க்கையிலிருந்து வேறுபட்டதாக இருக்காது. மக்களிடம் பெரும் சொத்து இருந்தும், அதை அறியாமல் இருந்தால், அவர்களால் அதைச் செலவிட முடியாது.

இன்றைய வசனம், தேவன் நமக்காக ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் என்று நமக்குச் சொல்கிறது. நம்மை நோக்கிய அவருடைய சித்தம் நல்லது, ஏற்றுக் கொள்ளத்தக்கது மற்றும் பரிபூரணமானது, ஆனால் கடவுள் திட்டமிட்டுள்ள இந்த நல்ல காரியத்தை நாம் அனுபவிக்கும் முன் நாம் நம் மனதை முழுமையாகப் புதுப்பிக்க வேண்டும் (ரோமர் 12:1-2 ஐப் பார்க்கவும்). நாம் நம் மனதைப் புதுப்பித்து, கடவுளுடைய வார்த்தையைப் படிப்பதன் மூலம் புதிய அணுகுமுறைகளையும், புதிய இலட்சியங்களையும் பெறுகிறோம். கடவுள் நினைப்பது போல் நாம் சிந்திக்க கற்றுக் கொள்ள வேண்டும்!


இன்று உங்களுக்கான கடவுளின் வார்த்தை: கடவுள் நினைப்பது போல் சிந்தியுங்கள்!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon