எங்களின் சிறந்த உதவி

எங்களின் சிறந்த உதவி

எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன். வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும். (சங்கீதம் 121:1-2)

நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதைத் தெரிந்து கொள்ள, ஒவ்வொரு முறையும் வேறொருவரிடம் செல்லாத அளவுக்கு, நாம் நம் விசுவாசத்தில் முதிர்ச்சியடைய வேண்டும். நம்மை விட புத்திசாலிகள் என்று நாம் நினைக்கும் நபர்களிடம் அறிவுரை கேட்பது தவறு என்று நான் குறிப்பிடவில்லை, ஆனால் மக்களின் கருத்துக்களை அதிகமாகக் கேட்பதும், அவர்களை அதிகமாக நம்புவதும் தவறானது மற்றும் அது தேவனை அவமதிப்பது என்று நான் நம்புகிறேன்.

இன்றைய வசனங்களில் இருந்து நீங்கள் அறியக் கூடியது, தாவீது முதலில் தேவனைத் தேடினார், தேவனே, அவருடைய ஒரே உதவி என்பதை அறிந்திருந்தார். நமக்கும் இதுவே உண்மை, எனவே நாம் தாவீதைப் போல இருக்க வேண்டும், எப்போதும் கடவுளையே முதலில் பார்க்க வேண்டும். அறிவுரைக்கான “முதல் தேர்வாக” தேவனைப் பார்க்கும் பழக்கத்தை நாம் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும், நமது கடைசி முயற்சியாக அல்ல.

காரியங்களைத் தெளிவுபடுத்தவும், கூடுதல் அறிவை வழங்கவும் அல்லது அவர் ஏற்கனவே உங்களிடம் கூறியதை உறுதிப்படுத்தவும் தேவன் தனது விருப்பப்படி ஒரு நபரைப் பயன்படுத்தலாம், எனவே முதலில் அவரைத் தேடுங்கள், அவர் உங்களை ஒரு நபரிடம் அழைத்துச் சென்றால், அவருடைய வழிநடத்துதலைப் பின்பற்றுங்கள்.

எண்ணாகமம் 22:22-40ல், தேவன் ஒருவரிடம் பேச ஒரு கழுதையைப் பயன்படுத்தினார். அவர் உங்களிடம் அதிகம் பேச விரும்புகிறார், அதற்கு தேவையான எந்த வழியையும் அவர் பயன்படுத்துவார். தேவன் பேசுவார் என்று நீங்கள் நம்பினால், அவருடைய செய்தியை உங்களிடம் கொண்டு செல்வதற்கு, அவர் ஒரு வழியைக் கண்டுபிடிப்பார் என்று நீங்கள் உறுதியாக நம்பலாம்.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளுடைய வார்த்தை: முதலில் கடவுளிடம் உதவி கேளுங்கள்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon