ஜெபியுங்கள், கீழ்ப்படியுங்கள்

ஜெபியுங்கள், கீழ்ப்படியுங்கள்

பலியையும் காணிக்கையையும் நீர் விரும்பாமல், என் செவிகளைத் திறந்தீர்; சர்வாங்க தகனபலியையும் பாவநிவாரணபலியையும் நீர் கேட்கவில்லை. (சங்கீதம் 40:6)

பல வருடங்களாக, தேவன் என்னுடன் பேச வேண்டும் என்று நான் விரும்பினேன். ஆனால் எதற்கு கீழ்படிய வேண்டும் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்க விரும்பினேன். அவர் சொன்னது எளிதாக இருந்தால் அதை செய்யலாம் என நினைத்தேன், அது நல்ல யோசனை என்று நினைத்தேன், ஆனால் அவரிடமிருந்து வந்த பதில் எனக்கு பிடிக்கவில்லையென்றால், அது கடவுளிடமிருந்து வரவில்லை என்று நான் நடித்தேன்!

கடவுள் உங்களுக்குச் சொல்லும் சில விஷயங்கள் மிகவும் உற்சாகமாக இருக்கும். அவர் கூறும் மற்ற விஷயங்கள் அவ்வளவு சிலிர்ப்பாக இருக்காது, ஆனால் நீங்கள் வெறுமனே கீழ்ப்படிந்தால், அவை உங்கள் நன்மைக்காக செயல்படாது என்று அர்த்தமல்ல. உதாரணமாக, நீங்கள் ஒருவரிடம் முரட்டுத்தனமாக நடந்து கொண்டதால் அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று தேவன் உங்களிடம் சொன்னால், “சரி, அந்த நபரும் என்னிடம் முரட்டுத்தனமாக நடந்து கொண்டார்!” என்று நீங்கள் பதிலளிப்பது பலனளிக்காது. நீங்கள் சாக்குப் போக்குகளுடன் அவரிடம் பேசினால், நீங்கள் ஜெபித்திருக்கலாம் மற்றும் கடவுளின் சத்தத்தைக் கேட்டிருக்கலாம், ஆனால் நீங்கள் கீழ்ப்படியவில்லை.

முப்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கடவுளுடன் நடந்து, இந்த ஊழியத்தில் இருந்ததை திரும்பிப் பார்க்கும் போது, டேவும், நானும் அனுபவித்த வெற்றிக்கான எளிய விளக்கம் என்னவென்றால், நாங்கள் ஜெபிக்கவும், கடவுளிடம் கேட்கவும், பின்னர் அவர் சொல்வதைச் செய்யவும் கற்றுக்கொண்டோம். பல ஆண்டுகளாக, நான் கடவுளைத் தேடி, அவர் என்னிடம் என்ன செய்யச் சொன்னதாக உணர்ந்ததை செய்து முன்னோக்கி சென்றேன், நான் செய்த எல்லாவற்றையும் விட மேலானது ஜெபித்து அவருக்கு கீழ்ப்படிந்ததே என்று என்னால் சொல்ல முடியும். அவ்வாறு செய்வது எப்போதும் பிரபலமாக இல்லை, ஆனால் அது வேலை செய்தது.

உங்கள் வாழ்க்கைக்கான கடவுளின் திட்டத்தை நீங்கள் விரும்பினால், அதை எளிய செயல் வடிவத்தில் என்னால் உங்களுக்கு வழங்க முடியும்: பிரார்த்தனை மற்றும் கீழ்ப்படிதல்.
இரண்டையும் செய்யும் திறனைக் கடவுள் உங்களுக்குக் கொடுத்துள்ளார், நீங்கள் அதைத் தொடர்ந்து செய்தால், உங்கள் வாழ்க்கையில் அவருடைய விருப்பப்படி சரியாகச் செல்வீர்கள்.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளுடைய வார்த்தை: ஜெபியுங்கள். உங்கள் இருதயத்தில் அவர் பேசுவதைக் கேளுங்கள். நீங்கள் கேட்பதைக் கடைப்பிடியுங்கள்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon