தேவன் குறிப்பாகப் பேசுகிறார்

தேவன் குறிப்பாகப் பேசுகிறார்

அவர்கள் அடங்கி அவரைச் சேவித்தால், தங்கள் நாட்களை நன்மையாகவும், தங்கள் வருஷங்களைச் செல்வவாழ்வாகவும் போக்குவார்கள். (யோபு 36:11)

டேவும், நானும் அடிக்கடி, கடவுளிடமிருந்து பல விஷயங்களைப் பற்றி அவர் சொல்ல கேட்க வேண்டும். சூழ்நிலைகள், ஏராளமான நிகழ்வுகள் மற்றும் குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளை எவ்வாறு கையாள்வது என்பது பற்றி நாம் அவரிடமிருந்து கேட்க வேண்டும். நமது நிலையான பிரார்த்தனை, “இதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? அதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?” என்பதாக இருக்க வேண்டும்.

ஒவ்வொரு வாரமும் நூற்றுக்கணக்கான காரியங்கள் நடக்கிறது. அதை நானும், டேவும் விரைவாகப் புரிந்து கொண்டு, கடவுளுடைய உந்துதலைக் கொண்டு முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும். நாங்கள் திங்கட்கிழமை கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படியவில்லை என்றால், வெள்ளிக்கிழமை குழப்பத்தில் இருப்போம். எனவே, நாங்கள் கீழ்ப்படியாமையில் வாழப் போவதில்லை என்பதில் உறுதியாக உள்ளோம்.

பலர் தங்கள் வாழ்க்கைக்கான கடவுளின் குறிப்பிட்ட விருப்பத்தைப் பற்றி கவலைப்படுகிறார்கள். அவர் என்ன செய்ய விரும்புகிறார் என்பதைப் பார்க்க ஆவலோடு இருக்கிறார்கள். உதாரணமாக: “ஆண்டவரே, நான் இந்த வேலையைச் செய்ய வேண்டுமா அல்லது நான் வேறு வேலையைச் செய்ய வேண்டுமா? நான் இதைச் செய்ய வேண்டுமா, அல்லது நான் அதைச் செய்ய விரும்புகிறீரா?” என்று. நாம் விரும்பும் ஒரு குறிப்பிட்ட திசையை, கடவுள் நமக்குக் கொடுக்க விரும்புகிறார் என்று நான் நம்புகிறேன், ஆனால் அவருடைய வார்த்தையில் நாம் காணும் நம் வாழ்க்கைக்கான அவருடைய பொதுவான விருப்பத்திற்கு நாம் கீழ்ப்படிவதைப் பற்றி அவர் அதிக அக்கறை காட்டுகிறார்—எல்லா சூழ்நிலையிலும் நன்றியுடன் இருப்பது போன்ற விஷயங்கள். குறை சொல்லாமல் இருப்பது, எப்பொழுதும் திருப்தியடைதல், ஆவியின் கனிகளைக் காண்பித்தல், நம்மை காயப்படுத்துபவர்களை அல்லது ஏமாற்றுபவர்களை மன்னித்தல்.

அவர் ஏற்கனவே வேதத்தில் நமக்குக் கொடுத்துள்ள வழிகாட்டுதல்களுக்கு நாம் கீழ்ப்படியவில்லை என்றால், நமக்கான அவருடைய குறிப்பிட்ட விருப்பத்தைப் பற்றி அவர் என்ன சொல்கிறார் என்பதைக் கேட்பது கடினம். கடவுளிடமிருந்து மேலும் மேலும் தெளிவாகக் கேட்கவும், உங்கள் வாழ்க்கைக்காக அவருடைய சித்தத்தைப் பின்பற்றவும் நீங்கள் முயற்சி செய்யும் போது, அவருடைய வார்த்தையில் வேரூன்றியிருப்பதன் மூலம் அவருடைய பொதுவான விருப்பத்தை அறிந்து, அதற்கு கீழ்ப்படிவதற்கு முன்னுரிமை கொடுக்க மறக்காதீர்கள். பின்னர், அவர் உங்களிடம் குறிப்பாக பேசும்போது நீங்கள் அவரை எளிதாகக் கேட்கலாம்.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளுடைய வார்த்தை: நீங்கள் செய்யத் தெரிந்ததைச் செய்து கொண்டே இருங்கள். என்ன செய்வது என்று உங்களுக்குத் தெரியாத போது, கடவுள் அதை உங்களுக்குக் காண்பிப்பார்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon