விண்ணப்பங்கள் மற்றும் பொறுமைக்கான ஜெபம்

விண்ணப்பங்கள் மற்றும் பொறுமைக்கான ஜெபம்

நீங்கள் இச்சித்தும் உங்களுக்குக் கிடைக்கவில்லை; நீங்கள் கொலைசெய்தும், பொறாமையுள்ளவர்களாயிருந்தும், அடையக்கூடாமற்போகிறீர்கள்; நீங்கள் சண்டையும் யுத்தமும் பண்ணியும், நீங்கள் விண்ணப்பம்பண்ணாமலிருக்கிறதினாலே, உங்களுக்குச் சித்திக்கிறதில்லை. (யாக்கோபு 4:2)

நாம் விரும்பும் விஷயங்களைப் பெறுவதற்குப் போராடாமல், அவற்றைப் பெற எளிய வழியைக் கடவுள் கொடுத்திருக்கிறார். இன்றைய வசனம், சில விஷயங்கள் நம்மிடம் இல்லை, ஏனென்றால் நாம் அவற்றைக் கடவுளிடம் கேட்கவில்லை என்று கூறுகிறது. ஜெபிக்காவிட்டால் ஒரு ஜெபத்திற்கு பதிலளிக்க முடியாது; எனவே, நாம் ஜெபித்து கேட்க வேண்டும். நாம் கோரிக்கைகளை வைக்கும் போது, நாம் ஜெபிக்கும் ஜெபமானது மனுவோடு கூடிய பிரார்த்தனை என்று அழைக்கப்படுகிறது – மேலும் இந்த வகையான பிரார்த்தனை முக்கியமானது, ஏனென்றால் யாராவது ஜெபித்து கேட்கும் வரை கடவுள் பூமியில் எதையும் செய்ய மாட்டார். நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள், நாங்கள் ஜெபத்தின் மூலம் அவருடன் கூட்டாளியாக இருக்கிறோம். ஜெபம் என்பது இயற்கையான மண்டலத்தில் காரியங்களைச் செய்வதற்கு, நாம் அவருடன் ஒத்துழைத்து ஆவிக்குறிய உலகில் அவருடன் இணைந்து செயல்படுவதற்கான வழிமுறையாகும். ஜெபம் வானத்தின் சக்தியை பூமிக்குக் கொண்டுவருகிறது.

நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு விரைவாக பதிலளிக்கப்படாவிட்டால், கடவுளுக்கு விருப்பமில்லாத ஒன்றைக் நாம் கேட்கலாம் அல்லது கடவுள் பதிலளிக்கக் காத்திருக்கலாம், ஏனென்றால் அவர் நம் விசுவாசத்தை வளர்த்து, சகிப்புத்தன்மையையும், பொறுமையையும் கற்றுக்கொள்வதன் மூலம் நமது ஆவிக்குறிய தசைகளை வளர்க்க உதவுகிறார்.

நாமாகவே காரியங்களைச் செய்ய முயற்சிப்பதற்குப் பதிலாக, நாம் கடவுளிடம் மன்றாடி, நம்முடைய கோரிக்கைகளை அவருக்குத் தெரியப்படுத்த வேண்டும். அவர் எப்படி, எப்போது பதிலளிக்கிறார் என்பதில் அவருடைய ஞானத்தை நாம் நம்ப வேண்டும். ஜெபம் கடவுள் வேலை செய்வதற்கான கதவைத் திறக்கிறது, ஆனால் நம் சொந்த முயற்சியில் விஷயங்களைப் பெற முயற்சிப்பது நம்மை விரக்தியடையச் செய்கிறது மற்றும் கடவுளைத் தடுக்கிறது. அவருடைய வழிகளையும், நேரத்தையும் நாம் கேட்கவும், நம்பவும் அவர் காத்திருக்கிறார். நாம் அப்படி செய்யும்போது, அவர் நம் சார்பாக வல்லமையுடன் செயல்படுவார்.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளுடைய வார்த்தை: நீங்கள் கற்பனை செய்வதை விட கடவுள் உங்களுக்காக அதிகம் செய்ய விரும்புகிறார், எனவே தைரியமாக கேட்கத் தொடங்குங்கள்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon