ให้รางวัลตัวเองด้วยการยกโทษ

พระเยซูเสด็จมาเพื่อยกโทษบาปเรา และรื้อฟื้นเราให้กลับไปสู่ความสัมพันธ์ สนิทกับพระเจ้าผ่านทางพระองค์ การอภัยโทษบาปซึ่งเป็นของขวัญที่มอบ ให้เราเปล่าๆ เป็นสิ่งที่งดงามและไม่มีสิ่งใดเทียบได้ สิ่งที่พระเจ้าประทาน แก่เราเปล่าๆ แล้วนั้น พระองค์ทรงคาดหวังให้เรามอบให้คนอื่นเปล่าๆ ด้วย เพราะเราได้รับการยกโทษจากพระเจ้าแล้ว เราจึงสามารถยกโทษให้คนอื่น ซึ่งได้กระทำบาปต่อเรา หรือทำร้ายเราอย่างหนึ่งอย่างใด ถ้าเราไม่ยอมยกโทษ ชีวิตของเราจะมีแต่ความทุกข์ จิตใจของเรา จะเต็มไปด้วยพิษร้ายของความขมขื่น

ดาวน์โหลด
Do Yourself A Favor Forgive THAI
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon