100 วิธีทำ ชีวิตให้เรียบง่าย

ฉันจะขอแบ่งปัน 100 วิธีในการรับมือกับชีวิต เพื่อช่วยให้คุณมีชีวิตที่เรียบง่าย และเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีในชีวิต ฉันเชื่อว่ามันจะช่วยเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตประจำวัน ของคุณขึ้นชนิดหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียว หากคุณนำวิธีการเหล่านี้ไปปฏิบัติใช้ ในการกระทำสิ่งต่างๆ ในชีวิต พระเยซูตรัสว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อให้เราเป็นสุขกับชีวิต อย่างครบบริบูรณ์ (ดู ยอห์น 10.10) หลักการของพระองค์นั้นเรียบง่าย ความเชื่อเป็นเรื่อง เรียบง่าย การไว้วางใจในพระเจ้าเป็นเรื่องเรียบง่าย การเข้ามาเฝ้าพระองค์เหมือนเด็กเล็กๆ เป็นเรื่องเรียบง่าย แผนการแห่งความรอดเป็นเรื่องที่เรียบง่าย
พระเยซูทรงหยิบยื่น “หนทางในการดำเนินชีวิตใหม่” ให้แก่เรา และฉันเชื่อว่ามันเป็น วิธีการที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมาก ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเป็นสุขกับชีวิตประจำวันได้ คุณพร้อมหรือยังที่จะทำให้ชีวิตของตนเองเรียบง่าย? คุณพร้อมหรือยังที่จะบอกลากับ ความสลับซับซ้อนที่คุณเคยปล่อยให้มันครอบงำชีวิต? มาเริ่มต้นกันเถอะค่ะ

ดาวน์โหลด
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon