Chúa Thay Đổi Con Người Qua Sự Cầu Nguyện

Chúa Thay Đổi Con Người Qua Sự Cầu Nguyện

Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người. 1 TI-MÔ-THÊ 2:1

Trong Xuất Ê-díp-tô Ký chương 32, Môi-se cầu thay cho dân Y-sơ-ra-ên để cơn thịnh nộ của Chúa không hủy diệt họ. Đây là một ví dụ gây xúc động cho thấy cách lời cầu nguyện chân thành có thể thay đổi hoàn cảnh.

Có nhiều lúc tôi thấy mình được dẫn dắt cầu nguyện xin Chúa thương xót một người, hoặc tiếp tục làm việc với họ và tạo ra những thay đổi cần thiết trong họ.

Như Chúa Giê-su đã nói với các môn đồ của Ngài tại vườn Ghết-sê-ma-nê, chúng ta có thể “tỉnh thức và cầu nguyện” (Ma-thi-ơ 26:41). Chúng ta có cơ hội cầu nguyện cho nhau, không phán xét hay chỉ trích nhau. Chúa cho chúng ta biết nhu cầu của người khác để trở thành một phần của câu trả lời chứ không phải là một phần của vấn đề. Hãy nhớ rằng chúng ta không phải thợ gốm. Chúa mới là thợ gốm, và chúng ta chắc chắn không biết cách “sửa chữa” con người. Chúng ta không thể thay đổi con người, nhưng có thể cầu nguyện và xem Chúa hành động.

Khi người ta bị tổn thương, thậm chí từ những lựa chọn tồi tệ của chính họ, thì họ thường mù quáng trước sự thật. Chúng ta có thể cầu nguyện cho mắt họ được mở ra để thật sự nhìn thấy lẽ thật và được tự do. Những người bị tổn thương cần Chúa can thiệp vào đời sống họ, nhưng nếu họ không biết cách kêu cầu, thì chúng ta có thể đứng vào nơi sức mẻ giữa họ và Chúa với tư cách là người cầu thay và nhìn xem bức phá khi chúng ta cầu nguyện.


Chúng ta có thể cầu nguyện và để Chúa hành động.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon