Đấng Ban Ơn Thiêng

Đấng Ban Ơn Thiêng

Nầy, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt; có sự gì khó quá cho ta chăng? GIÊ-RÊ-MI 32:27

Đức Chúa Trời của chúng ta có thể làm vượt xa mọi điều chúng ta hy vọng, cầu xin hoặc thậm chí suy nghĩ đến (Ê-phê-sô 3:20). Khi chúng ta cầu nguyện trong đức tin, điều đó mở ra cơ hội cho Chúa hành động trên cuộc đời chúng ta. Không có gì là quá khó với Ngài.

Nếu bạn đang vật lộn với những thay đổi cần có trong tính cách của chính mình, thì lời này đặc biệt dành cho bạn. Bạn không thể thay đổi chính mình. Nhưng tạ ơn Chúa, Chúa có thể! Ngài biết điều gì không ổn với bạn, Ngài sẵn sàng và có thể mang đến những thay đổi mà bạn cần nếu bạn cầu xin.

Bạn và tôi không có vấn đề gì là quá lớn với ân điển của Chúa. Nếu vấn đề của chúng ta trở nên lớn hơn, thì ân điển của Chúa sẽ càng lớn hơn. Nếu vấn đề của chúng ta gia tăng, thì ân điển của Chúa cũng gia tăng để chúng ta có thể giải quyết chúng.

Việc Chúa giải cứu chúng ta ra khỏi ba vấn đề không khó hơn việc Ngài giải cứu chúng ta ra khỏi một hoặc hai vấn đề. Vấn đề lớn nhất của chúng ta vẫn là nhỏ với Chúa. Chúa có thể làm bất kỳ điều gì, vậy hãy cầu xin với đức tin và thư giãn để Ngài hành động.


Chúa biết tất cả lỗi lầm của chúng ta khi Ngài chấp nhận chúng ta, và Ngài sẽ không bao giờ khước từ chúng ta vì những lỗi lầm đó.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon