Công Bằng Xã Hội

Công Bằng Xã Hội

Phục Truyền 10:18, “Ngài phân xử công minh cho kẻ mồ côi, người góa bụa, yêu thương người tha hương, ban cho họ bánh ăn áo mặc.”

Thấy hoặc nghe ai đó đang có nhu cầu mà hoàn toàn không làm gì cả là sai. Hãy để tôi giải thích…

Cách đây không lâu, Chúa đã bày tỏ cho tôi thấy Ngài cảm nhận thật sự mạnh mẽ về việc Ngài muốn tôi làm việc vì cớ sự công bằng cho người bị áp bức. Đó là một phần sự kêu gọi của Ngài cho tất cả những ai trong thân thể Đấng Christ.

Ngài đã đang tìm kiếm ai đó muốn giúp đỡ những người mồ côi, những người góa bụa, những người bị áp bức, những người nghèo, những người cô đơn và người bị quên lãng vì Ngài đã ban luật pháp trong thời Cựu Ước.

Ngài phán qua Môi-se, rằng, “Các con cớ ức hiếp bất cứ một bà góa hay một trẻ mồ côi nào.” (Xuất 22:22). Chúa không thiên vị, Ngài phân xử công minh cho kẻ mồ côi, người góa bụa, yêu thương người tha hương, ban cho họ bánh ăn áo mặc.” (Phục Truyền 10:18). Chúa đã bảo dân sự rằng nếu họ cho người lạ, người góa bụa và kẻ mồ côi ăn, Ngài sẽ ban phước cho công việc của tay họ (xem Phục Truyền 14:29).

Những người cô đơn và bị quên lãng nhiều nhất trên thế giới ngày nay là những cô gái bị ép bán dâm để sống sót, những cậu bé mồ côi có cha mẹ chết vì AIDS, những tù nhân sống một mình trong phòng giam ngày qua ngày, những người vô gia cư sống trên đường phố…ngoài kia có rất nhiều người cần sự giúp đỡ.

Tất cả những điều này có vẻ là quá sức, và bạn nghĩ, Tôi có thể làm gì? Chúa đã dạy tôi rằng dù tôi không thể giải quyết mọi thứ, nếu tôi giảm được sự đau khổ của chỉ một người thôi, là tôi đang tạo ra một sự khác biệt.

Xin đừng nghĩ rằng điều bạn phải ban cho là không đủ. Những người tổn thương, tan vỡ, đói khát và vô gia cư ở khắp nơi. Hôm nay bạn sẽ giúp họ chứ?


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, Ngài rất quan tâm giúp đỡ người nghèo và cô đơn. Xin ban cho con tấm lòng công minh và chỉ cho con thấy những người nào tổn thương và tan vỡ mà Ngài muốn con giúp đỡ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon