Tự Do Để Suy Nghĩ Tích Cực

Tự Do Để Suy Nghĩ Tích Cực

Châm Ngôn 23:7, “Vì điều hắn nghĩ trong lòng mới chính là con người hắn.”

Câu Kinh Thánh này cho ta thấy việc suy nghĩ lành mạnh, tích cực về bản thân là quan trọng thế nào. Bạn không thể yêu cuộc sống nếu bạn luôn nghĩ các suy nghĩ tiêu cực. Nếu bạn tranh chiến với điều này, tôi khích lệ bạn quyết chí làm việc hướng đến việc thay đổi lối suy nghĩ của bạn. Tôi đã phát hiện thấy cách tốt nhất để trở thành một người suy nghĩ tích cực là xin Chúa giúp đỡ nhiềuthường xuyên xin Chúa giúp đỡ.

Đó thật sự là phần khó nhất của việc được giải phóng khỏi tinh thần bi quan: thừa nhận đó là một nan đề và xin Chúa giúp. Khi bạn làm điều đó, bạn có thể chiến thắng nó vì theo Kinh Thánh, bạn là một con người mới trong Đấng Christ (xem 2 Cô-rinh-tô 5:17).

Nhiều người sợ hy vọng vì họ đã bị tổn thương quá nhiều trong cuộc sống. Triết lý của họ là: “Nếu tôi không mong đợi điều tốt lành xảy ra thì khi nó không xảy ra tôi sẽ không thất vọng.”

Trước đây tôi từng suy nghĩ như thế. Tôi đã gặp phải quá nhiều sự thất vọng và tôi sợ trở nên tích cực. Khi tôi bắt đầu nghiên cứu Lời Chúa và tin cậy Chúa phục hồi tôi, tôi đã nhận ra rằng các suy nghĩ tiêu cực của tôi cần phải đi khỏi.

Chúng ta cần thực hành các suy nghĩ tích cực trong mỗi hoàn cảnh. Nếu bạn đang trải qua một thời điểm khó khăn, hãy mong rằng Chúa sẽ hiệp mọi sự lại làm ích lợi cho bạn. Là một Cơ Đốc nhân, giờ là lúc để bạn chiến đấu cho các tư tưởng của mình vì tâm trí của bạn sẽ không tự động đồng thuận với các kế hoạch của Chúa đâu.

Tôi khích lệ bạn dành thời gian tra xem Lời Chúa và so sánh nó với đời sống tư duy của bạn. Hãy dành cho Chúa thời gian để giúp bạn khế hiệp các suy nghĩ của bạn với các suy nghĩ của Ngài. Ngài đã chỉ cho tôi cách để trở thành một người tích cực hơn, và Ngài cũng sẽ chỉ cho bạn cách để trở thành một người như thế.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con thừa nhận con tranh chiến với các suy nghĩ tiêu cực và con cần sự giúp đỡ của Ngài. Xin hãy khế hiệp suy nghĩ của con với Lời của Ngài. Trong mỗi hoàn cảnh, xin hãy nhắc nhở con rằng Ngài sẽ hiệp mọi sự làm ích lợi cho con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon