Thái Độ Đức Tin

Thái Độ Đức Tin

Đức Giê-hô-va phù hộ Giô-sép và tỏ lòng nhân từ cùng chàng, làm cho được ơn trước mặt chủ ngục. SÁNG THẾ KÝ 39:21

Mặc dù Giô-sép đang bị trừng phạt một cách bất công, bị bỏ tù cho điều mình không làm, nhưng Chúa vẫn ở bên cạnh ông, cho ông được ơn siêu nhiên và săn sóc ông. Giô-sép đã chứng minh rằng một người thực sự không ở trong tình trạng quá tệ, thậm chí khi phải ngồi tù, nếu Đức Chúa Trời ban ơn cho người ấy.

Bất kể trong cuộc sống có điều gì xảy ra với chúng ta, thì chúng ta vẫn có thể được ơn trước mặt Chúa và người khác (Lu-ca 2:52). Nhưng cũng giống như rất nhiều điều tốt đẹp khác, chỉ vì nó có sẵn không có nghĩa là chúng ta sẽ nhận được nó. Chúa ban cho chúng ta nhiều điều nhưng chúng ta sẽ không thể nhận và vui hưởng được nếu không kích hoạt đức tin của mình.

Ví dụ, nếu chúng ta phỏng vấn xin việc mà sợ thất bại, thì chúng ta gần như chắc chắn sẽ không nhận được việc. Mặt khác, ngay cả khi nộp đơn cho một công việc mà chúng ta biết rằng mình không đủ điều kiện, nhưng chúng ta vẫn có thể tự tin, tin rằng Chúa sẽ ban ơn trong mọi tình huống theo ý muốn của Ngài.

Chúa không muốn chúng ta sợ hãi trước những khó khăn trong cuộc sống. Ngài đang nắm quyền kiểm soát và Ngài sẽ hành động vì lợi ích của chúng ta nếu chúng ta yêu mến và tin cậy Ngài.


Giô-sép đã duy trì thái độ tốt trong tình huống xấu. Ông có “thái độ đức tin” và Đức Chúa Trời đã ban ơn cho ông.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon