Jak bojovat dobrý boj víry

Bojuj dobrý boj víry, chop se věčného života, k němuž jsi byl povolán a pro nějž jsi učinil dobré vyznání před mnoha svědky. 1. Timoteovi 6,12

Naším úkolem je bojovat dobrý boj víry proti nepříteli. Jak to ale v praxi vypadá? Dále popisuji šest klíčových strategií:

  1. Potřebujete útočný způsob myšlení. Jako generál, který se připravuje na boj, naplánujte si dopředu, jakým způsobem půjdete do boje, a zvítězíte nad nepřítelem.
  2. Vroucně se modlete. V Židům 4,16 nám Bible říká, že máme s důvěrou přistupovat k trůnu milosti. S odvahou předstupujte před Boha a sdílejte s Ním své potřeby.
  3. Mluvte nebojácně. První list Petrův 4,11 říká: „Mluví-li někdo, ať mluví jakožto Boží výroky…“ My všichni máme autoritu přikazovat silám temnoty.
  4. Štědře dávejte. Tak jak dáváme, budeme také přijímat (viz Lukáš 6,38). Žijte životem štědrosti.
  5. Pracujte cílevědomě. „Všechno, co se ti naskytne udělat, dělej ze všech svých sil“ (Kazatel 9,10).
  6. Milujte bezpodmínečně. Jako Boží děti máme druhé milovat stejně, jako Bůh miluje nás, bezpodmínečně a obětavě.

Dělejte tyto kroky, a když proti vám povstane nepřítel, budete plni Boží moci a zůstanete neporazitelní.


Můžete se začít modlit

„Pane, nechci nečinně sedět a propásnout dobrý boj víry, ke kterému jsi mě povolal. Nauč mě postupovat vpřed a zmíněných šest strategií použít v boji proti nepříteli.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon