Pro Boha nejste nadbyteční

On si nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří v lásce. Efezským 1,4

Dnes vám chci připomenout něco, o čem si myslím, že je velmi důležité pro vaše blaho. Pro Boha nejste žádným překvapením. Věděl, co získává, když si vás vybral. Věděl také, co získává, když si vybral mě.

Bible říká, že si nás Bůh vybral pro sebe, abychom se stali Jeho vlastnictvím! Neobjevili jste se tu jen tak náhodou. A Bůh se nerozhodl vás tu jen tolerovat.

Bůh si vás vybral, nejste pro Něj nadbyteční, neotravujete Ho! Neobrací oči v sloup, když máte nějaký problém. Místo toho vám vždy připomene, jak velký kus cesty jste již ušli a jak dobře se vám věci dařily. Ukáže vám, jak jste v Jeho očích vzácní a jak moc vás miluje.

Bůh dopředu věděl o všech vašich nedostatcích a chybách. Vybral si vás, přestože věděl, kolikrát se vám něco nepovede. V Efezským 1,5 se dozvídáme, že nás předurčil, abychom se stali Jeho dětmi. Bůh je vaším tatínkem! A protože je na vaší straně, vše nakonec dobře dopadne.


Můžete se začít modlit

„Bože, Tvoje láska mě nepřestává udivovat. Jako Otec sis mě vybral již před založením světa. Nehledě na to, kolik chyb jsem udělal, vím, že o mě máš stále zájem. Děkuji Ti za tvou dobrotu!“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon