Bůh je vaše síla

Nakonec, [moji bratři,] posilujte se v Pánu a v převaze jeho síly. Efezským 6,10

Musíme si uvědomit, že součástí satanova plánu je oslabit křesťany. V knize Daniel 7,25 najdeme živé vidění, které Bůh dal prorokovi Danielovi: „Bude pronášet slova proti Nejvyššímu a svatým Nejvyššího nedá pokoj (nebo také bude je unavovat, obtěžovat).“

Bůh chce, abychom neztráceli radost a odvahu. V Římanům 8,37 nalézáme dobrou zprávu: „Ale v tomto všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval.“ Dokonale vítězíme, to znamená, že dříve než se objeví těžkosti, již víme, kdo zvítězí. To se mi moc líbí a vám?

Můžeme se v srdci rozhodnout mít s Bohem skrze modlitbu a Jeho slovo tak intimní vztah, že budeme neustále čerpat z moci Jeho zaslíbení. Intimní vztah s Bohem křesťany posiluje, aby mohli odolat ďáblu.

V živote plně důvěřujte Boží moci a nebojte se zkoušek, které mají za cíl oslabit bojovníky a zastrašit svaté. Zůstaňte pevní v Něm a v převaze Jeho síly!


Můžete se začít modlit

„Bože, jen Ty jsi má síla. Nedovolím satanovi, aby mě oslabil. Zůstanu silný díky důvěrnému vztahu s Tebou.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon