Starosti jsou sobectvím v přestrojení

Ten však, kdo pochybuje a jedl by, je odsouzen, protože nejednal na základě víry. Všecko, co není z víry, je hřích. Římanům 14,23

Příliš často lidé podléhají starostem, aniž by si uvědomili, jak ničivé mohou být jejich důsledky. Pronikneme-li k jádru problému, zjistíme, že tyto starosti jsou ve skutečnosti hříchem. Ustaranost totiž v žádném případě nepochází z víry. V Římanům 14,23 čteme, že všecko, co není z víry, je hřích.

Ve většině případů jsou starosti úzce spjaté s jedním konkrétním hříchem a tím je sobectví. Když si děláme starosti, bojíme se, že naše sobecké touhy zůstanou nenaplněné. Čím sobečtější jsou naše touhy, tím více se budeme strachovat a o to komplikovanější bude náš život.

Bůh chce, abychom se jednoduše zaměřili na službu Jemu.

Je Boží vůlí, abychom v životě netrpěli kvůli úzkostlivosti a starostem, které nám škodí. Bůh nás touží osvobodit pro službu Jemu, aniž by byla naše pozornost rozdělená (viz 1. Korintským 7,34). Nesmíme dovolit, aby nás světské starosti odvrátily od Božího plánu pro náš život.

Stále se tedy modlete a proste o Boží pomoc, abyste se mohli zbavit sobeckých žádostí. Tak zůstane váš život snadný a budete moci ovládat své starosti.


Můžete se začít modlit

„Otče, děkuji Ti, že jsi mi ukázal hříšný původ ustaranosti. Pomoz mi zbavit se sobeckých a světských žádostí a vykročit po cestě, kterou jsi pro mě připravil.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon