Bůh může vzkřísit Lazara i ve vašem životě

Ježíš jí říká: „Neřekl jsem ti, že jestliže uvěříš, uvidíš Boží slávu?” Jan 11,40

Pamatujete si na Ježíšovu návštěvu Marie a Marty poté, co jejich bratr Lazar zemřel a byl již čtyři dny v hrobě? Když Ježíš konečně dorazil na místo, Marta mu řekla: „Pane, kdybys byl zde, můj bratr by nezemřel“ (Jan 11,21).

Marta byla zjevně velmi zoufalá. Ježíš jí řekl: „Tvůj bratr vstane.” Marta mu řekla: „Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den” (23. a 24. verš). Myslím, že Marta nepochopila, co měl Ježíš na mysli. Přemýšlela o možném budoucím vzkříšení, nevěděla však, že Ježíš měl plán již pro ten daný den. Neočekávala žádné změny.

Mnozí z nás jsme jako Marta, uvízneme v potížích a neuvědomíme si, že Bůh je schopen měnit situace. Ježíš, který probudil Lazara z mrtvých, může vzkřísit i jiné „lazary“ ve vašich životech. Možná potřebujete obnovení vztahu, průlom v oblasti zdraví nebo financí. Může jít o překážku, která vám brání pokračovat v následování Jeho vůle. Ať jde o jakoukoliv potřebu, s Bohem je možné všechno (viz Marek 10,27).

Neztrácejte naději. Možná nyní cítíte bolest, Bůh ale může každou těžkost proměnit v nový začátek. Věřte Bohu a prožijte zjevení Jeho slávy ve vašem životě.


Můžete se začít modlit

„Bože, vím, že jsi schopen proměnit každou situaci v mém životě ke své slávě. Místo toho, abych se utápěl v těžkostech, rozhoduji se důvěřovat Tobě, že probudíš k životu i „lazara“ v mém životě.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon