Osvědčenost naší víry

Proto jásáte, i když jste nyní nakrátko, je-li to nutné, zarmouceni rozličnými zkouškami, aby osvědčenost vaší víry… byla nalezena k chvále, slávě a cti… 1. Petrova 1,6-7

Neradi slyšíme, když se mluví o zkouškách. Vyvolává to v nás strach či přinejmenším nepříjemné pocity. Účelem zkoušek však není zlomit našeho ducha. Jde o to zlomit odpor naší staré tělesné přirozenosti, která se snaží bránit naplnění Boží vůle v našich životech. Bůh z nás chce odstranit pýchu, sobectví, nezávislost a vzpouru. Chce, abychom byli zcela závislí na Něm. Zkoušky nám v tom mohou pomoci.

Období zkoušek nás obvykle zaskočí. Někdy nás problémy zastihnou dokonce i tehdy, když se ze všech sil snažíme věrně plnit Boží vůli. Naše víra musí být zkoušena.

Těchto období se však nemusíme bát, protože jejich cílem je odstranit z našich životů vše, co brání Bohu v Jeho působení. On si přeje, abychom žili v duchu, ne v naší tělesnosti. Proto je zapotřebí odstranit všechny hříšné a sobecké vlastnosti i návyky, které nás oddělují od Boha.

Chceme-li se přiblížit Bohu, dovolme, aby odstranil vše, co Mu překáží, aby pak mohl naplnit Své plány v našem životě.

Modlitba

„Duchu svatý, i když mi to někdy není příjemné, pomoz mi, prosím, odstranit z mého života vše, co brání tomu, abych Ti mohl být blíž.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon