Vytrvalost se vyplácí

A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo ženu nebo děti nebo pole pro mé jméno, vezme stokrát víc a získá věčný život. Matouš 19,29

Když jsme začali s Davem před lety budovat naši službu, museli jsme se naučit mnohým věcem, které se týkaly našeho manželství, a také to, jak zacházet s penězi. Já sama jsem v té době procházela těžkými zkouškami.

Šest let jsem kupovala ponožky i spodní prádlo z druhé ruky. Zatímco jsem jiné vyučovala o Božím hojném zaopatření, my sami jsme byli bez peněz.

To vše se odehrávalo v době, kdy mnoho lidí neuznávalo ženy kazatelky. Tenkrát jsme kvůli tomu ztratili mnoho přátel, a dokonce i mnozí z naší vlastní rodiny s námi přerušili kontakt.

Bylo to velice těžké období a vícekrát jsem s tím chtěla jednoduše seknout. Dnes jsem vděčná, že jsem vytrvala v Božím povolání. Mnoho lidí z celého světa v průběhu těch mnoha let skrze naši službu přijalo požehnání.

V Matouši 19 je napsáno, že kvůli následování Ježíše je zapotřebí opustit „důležité“ věci. V začátcích naší služby jsme neměli vše, o čem jsme si mysleli, že to potřebujeme. S odstupem času však vidíme, že se to více než vyplatilo.

I v těžkých obdobích vytrvejte, choďte s Bohem a hleďte na Něj. Když pak prožijete vítězství, která pro vás připravil, sami pochopíte, že se vyplatilo vytrvat.

Modlitba

„Bože, někdy se mi zdá těžké vytrvat na Tvé cestě, vím však, že jedině to vede k vítězství. Děkuji Ti, že mi dáváš sílu. Chci se nechat vést a následovat Tě.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon