Prozíravost

Kdo má moudré srdce, bude nazván rozumným,… Přísloví 16,21

O rozumnosti či prozíravosti se moc často nemluví. Skutečným významem slova prozíravost je „svědomité správcovství“.

Být prozíravý podle Bible znamená „být dobrým správcem darů, které nám Bůh svěřil“. Těmito dary jsou, kromě jiného, náš čas, energie, schopnosti, zdraví a také náš majetek. Zahrnují naše tělo, mysl i ducha.

Každý z nás dostal od Boha různé dary a stejně tak i rozdílnou míru schopnosti tyto dary spravovat.

Mnozí lidé jimi však mrhají a nepoužívají je v souladu s Božím záměrem. Chtějí jen dosáhnout svých vlastních cílů nebo se chtějí zalíbit druhým. Všichni bychom měli pozorně naslouchat Bohu a Jeho plánům, protože prozíravými se staneme tehdy, když naplníme Jeho vůli.

Prozíravý člověk se nesnaží zalíbit druhým lidem, ani se nepřizpůsobuje jejich standardům. Naopak, prosí Boha o moudrost při používání talentů, a pak jednoduše jedná v souladu s Boží vůlí. Naučme se Boží prozíravosti, abychom vstoupili do všech oblastí, které pro nás Bůh připravil.

Modlitba

„Bože, chci být dobrým správcem všeho, co jsi mi svěřil. Ukaž mi, jak mám s dary a schopnostmi moudře a prozíravě nakládat, chci je používat pro Tebe.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon