Proč Bůh dovoluje zlo

Každé dobré dání a každý dokonalý dar je shůry, sestupuje od Otce světel, u něhož není proměny ani zatmění z odvrácení. Jakub 1,17

Když jsou lidé svědky nějaké životní tragédie, obvykle obviňují Boha. Často se ptají, proč Bůh nezabránil nějaké katastrofě, když je dobrý, všemocný a milující.

Zde se satan pokouší vybudovat překážku mezi Bohem a zraněnou osobou. Pokouší se nám namluvit, že „Bůh není dobrý, a proto Mu nemůžeme důvěřovat“. My však z Božího slova víme, že satan nikdy nemluví pravdu, protože je lhář a otec lži.

Co říká Jakub 1,17? Vše dobré přichází od Boha. Bůh je dobrý a nikdy nemůže být jiný než dobrý. Nikdy se nemění. Je stále stejný, věrný a spolehlivý. Je dobrý vždy, je jen dobrý.

Samozřejmě vidíme, že se dějí tragédie, které Bůh z nějakého důvodu nezastavil, a často tomu nerozumíme. V 1. Korintským 13,12 je napsáno, že nyní poznáváme částečně (nedokonale). Je zapotřebí, abychom ve víře přijali to, že na některé otázky nebudeme znát odpověď. Bůh ví vše a na nás je, abychom Mu důvěřovali.

Modlitba

„Bože, nerozumím vždy tomu, proč se dějí zlé věci. Věřím však, že jsi dobrý a že v Tobě najdu útěchu, i když nevím, proč se to děje.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon