Skrze modlitbu můžete přijmout Boží moc

On ve dnech svého pozemského života s hlasitým křikem a slzami obětoval modlitby a úpěnlivé prosby tomu, který byl mocen ho zachránit ze smrti, a byl vyslyšen pro svou bohabojnost. Židům 5,7

Modlitba je tak silná proto, že spojuje srdce lidí na zemi se srdcem Boha v nebi. Když se modlíme, spojujeme se s Bohem, který náš každodenní život pak proměňuje nad naše chápání.

Věřím, že modlitba je jednou z největších mocí v celém vesmíru. Zní to odvážně, ale je to pravda!

Modlitba otevírá dveře pro Boží působení. Jedná se o aktivitu, kterou můžeme praktikovat zde na zemi, když potřebujeme, aby Boží moc z nebes sestoupila do našich životů a darovala nám moudrost, směr, povzbuzení nebo zázračný průlom. Modlitba nás spojuje s Boží mocí, proto se jedná o největší moc, jakou si lze představit. Dokonce i Ježíš se za svého života na zemi potřeboval modlit a přijímat tuto moc.

Jedině Boží moc může přinášet pokoj, radost i moudrost. Může nám dát pocit vlastní hodnoty a člověku darovat smysl života. Boží moc je dostačující pro každý zázrak.

Toužíte, aby tato moc začala působit ve vašem životě? Pokud ano, učiňte modlitbu svojí prioritou.


Můžete se začít modlit

„Pane, moc modlitby je zcela ohromující. Chci se spojit s Tebou, abys mohl v mém životě působit. Rozhoduji se žít životním stylem nepřetržité modlitby k Tobě.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon