Uzdravující moc odpuštění

…neboť on nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Matouš 5,45

Máte někdy pocit, že lidé ve vašem okolí prožívají ve svých životech dobré věci, které si nezaslouží? Setkáváte se s lidmi, kteří jsou požehnáni, přestože vás zranili?

Někdy nám vadí, že se lidem, kteří nám nějak ublížili, daří dobře. Já sama jsem se na tyto lidi zlobila, dokud jsem se nenaučila odpouštět.

Bible říká, že se dobré věci dějí spravedlivým i nespravedlivým. Občas nás může zabolet, prožívá-li člověk, který nám ublížil, požehnání. Navzdory tomu jsme však povoláni odpouštět a modlit se za něj. Žehnejme lidem, kteří nám nějak ublížili, odpusťme jim, modleme se za ně navzdory nepříjemným pocitům. Odpuštění je naše rozhodnutí, bez ohledu na emoce, které prožíváme. Skrze něj můžeme být uzdraveni ze svých zranění.

Odpuštění a modlitba za lidi, kteří nás zranili, uzdraví srdce od hořkosti. Duchovně porosteme a budeme schopni přijmout požehnání, které nám Bůh připravil. Život v odpuštění nás učiní podobné Kristu.

Modlitba

„Pane, rozhoduji se, že budu odpouštět všem, kdo mě někdy zranili. Dej mi, prosím, k tomuto rozhodnutí sílu.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon