Moudrost a moc Božího slova

Neboť Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. Židům 4,12

Někdy se mě lidé ptají, kde mají začít číst Bibli. Říkám jim, že můžou začít kdekoli a nic tím nezkazí, protože doslova v celém Božím slově najdeme věci, které mohou proměnit náš život.

Na začátku mého studia Bible jsem neměla moc dobré vztahy s lidmi. V té době jsem totiž nechápala, co je skutečná láska. Poté jsem v Božím slově začala odkrývat, že láska je něco víc než jen nějaký pěkný pocit. Zjistila jsem, že je to rozhodnutí. V různých situacích se totiž rozhodujeme, jak se zachováme k lidem kolem nás.

Při studiu Slova se tehdy změnil můj pohled na lásku a začala jsem podle tohoto nového poznání jednat. Můj život se začal proměňovat.

Studujte Boží slovo, protože v něm najdete odpovědi na všechny otázky a problémy ve svém životě. Ke studiu existují dobré pomůcky jako například konkordance nebo biblické slovníky, kde najdete verše, které o daném problému hovoří. Začněte zkoumat oblasti, jako jsou hněv, strach či cokoliv dalšího. Zároveň proste Ducha svatého, aby vás vedl a zjevoval vám Boží pravdu.

Bibli můžete začít číst na kterémkoli místě, protože Boží slovo je živé a Bůh čeká na to, aby mohl mluvit k vašemu srdci. Při studiu najdete vždy něco pro svůj život.

Modlitba

„Pane, prosím Tě, abys ke mně mluvil. Pomoz mi najít ve Tvém slově moudrost a moc, kterou potřebuji.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon