Největší dar

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Lukáš 6,36

Jedna věc na světě je zcela mimořádná. Čím více o ní přemýšlím, tím více mě fascinuje. Přináší požehnání tam, kde si ho nezasloužíme, a chrání nás před trestem, který si zasloužíme. Je to největší dar, který můžeme někomu dát.

Tímto darem je milosrdenství, které Ježíš přinesl k nám na zem, a ukázal nám, jak ho můžeme předávat lidem kolem nás.

Kristus nás svým příkladem učí, abychom milovali naše nepřátele a modlili se za ně, abychom neodpláceli zlým za zlé, starali se o potřebné a dávali chudým, i když nám to nikdy nebudou moci vrátit.

Samozřejmě můžeme dávat i lidem, kteří nám dají něco na oplátku. Mnohem požehnanější však budeme tehdy, když se rozhodneme dávat těm, kteří nám nemají čím odplatit. Buďme k druhým milosrdní.

Největší dar, který můžeme dát Bohu, je, že budeme podobni Ježíši. To znamená, že budeme jednat s druhými tak, jak jedná On s námi. Buďme milosrdní k druhým, to je největší dar, který kdy můžeme lidem dát.

Modlitba

„Děkuji Ti, Bože, že mi každý den štědře prokazuješ milosrdenství. Pomoz mi, abych ho v každé situaci dával dál i ostatním lidem.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon