Vítězství nad smutkem

Proč jsi tak skleslá, má duše, proč jsi ve mně tak rozrušená? Jen čekej na Boha – vždyť mu budu znovu vzdávat chválu za spásu jeho přítomnosti. Žalm 42,6

Prožijeme-li nějaké životní tragédie, má to většinou negativní vliv na naše city. Zármutek poté vyjadřujeme různými způsoby. Začneme plakat v nejméně očekávané chvíli, žijeme ve zmatku, plni strachu, deprese anebo jsme plni jiných nekontrolovatelných emocí. Radím vám, abyste si v takových chvílích připomněli biblické příběhy krále Davida.

Jak vidíme v Žalmu 42,6, David se dokázal vzepřít depresi a skleslosti. Rozhodl se a nedovolil, aby ho tyto pocity ochromily, neupadl do malomyslnosti. Vyznal před Bohem, co trápí jeho duši, chválil Ho a důvěřoval Mu.

V těžkých obdobích života jsou naše emoce vystaveny zkoušce. Většinou potřebujeme nějaký čas, než smutek přebolí. Bůh nám v takových chvílích chce dát milost a sílu na další cestu. Žijeme-li vírou v Boha, můžeme být na konci takového období ještě mnohem silnější, než jsme byli před ním.

Prožíváte-li nějaké zranění či smutek, Bůh má pro vás nový začátek. Důvěřujte Mu a chvalte Ho jako David. To, čím vám chtěl satan uškodit, může Bůh proměnit ve vítězství.

Modlitba

„Pane, chci Ti důvěřovat a chválit Tě i uprostřed smutku či zklamání. Věřím, že můžeš podle Římanům 8,28 vše obrátit k dobrému.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon