Mluvme stejně, jako mluví Bůh

Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Budeš nad ním rozjímat ve dne i v noci, abys zachovával a konal všechno, co je v něm zapsáno, protože tehdy dosáhneš na své cestě úspěchu a tehdy budeš rozumně jednat. Jozue 1,8

Čím více budeme rozjímat nad Božím slovem, tím více budeme poznávat Boha a budeme úspěšnější v našem každodenním životě. Bůh zaslibuje, že se nám v takovém případě bude dobře dařit a budeme úspěšní! (viz Jozue 1,8)

Mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že to opravdu funguje. Skrze víru a díky vyznávání Božího slova nad svým životem jsem zvítězila v mnoha zkouškách a těžkých obdobích.

Jestliže nahlas vyznáváme Boží slovo, děje se něco neuvěřitelně mocného. Pomáhá nám to dostat naše vlastní myšlenky do souladu s pravdou Božího slova. Proto učiňme biblické pravdy svým osobním vyznáním víry.

Je dobré číst si Boží slovo a přijímat ho do svého srdce. Když ho však nahlas vyznáváme, propojujeme se s Bohem a Jeho moc přichází do našeho života.

Čtěte Boží slovo a rozjímejte nad ním, dejte svoje myšlenky do souladu s Jeho. Nezapomeňte však Slovo také vyznávat. Když budete opakovat to, co říká Bůh, váš život bude proměněn. Vyhlašujte Boží slovo do konkrétních oblastí vašeho života.

Modlitba

„Bože, chtěl bych uvolnit Tvoji nekonečnou moc do svého života. Budu kromě čtení Tvého slova a rozjímání nad ním vyznávat všechny pravdy, které o mně říkáš.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon