جدول زمان پخش برنامه ها

 

تعلیمات جویس مایر از کانال Mohabot TV, Shabakeh 7  پخش میشود.

 

Mohabot TV Shabakeh 7
Monday – Saturday
1:00am
7:00am
1:00pm
7:00pm
Monday 12pm
Tuesday 3pm, 7:30pm and 12pm
Wednesday 12pm, 5am, 8pm, 2:30pm
Thursday 2:30pm, 8pm, 5am
Friday 7:30am, 3:30pm, 8:30pm
Satellite
HotBird 6 at 13o East
Express Am6 53o East
Satellite
Satellite TV

 

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon