چگونه عیسی را بشناسیم

چگونه عیسی را بشناسیم

زمانی که آموختید که چگونه عیسی را بشناسید٬ شما یک سفری فوق العاده در نقشه ای که خدا برای زندگی شما در نظر دارد٬ آغاز می نمایید.  رومیان ۲۳:۳ می گوید: «زیرا همه گناه کرده اند و از جلال خدا قاصر می باشند.» شناخت عیسی  به سادگی شما را از نیازی که به او دارید آگاه می سازد. نیاز به داشتن ایمان به کاری که برای شما کرده و پذیرفتن هدیه گرانبهایی که برای شما فراهم کرده است. شما متوجه خواهید شد که نمی توانید این زندگی را به تنهایی و به قدرت خود سپری کنید٬ زیرا شما گناه کرده اید و به یک نجات دهنده نیاز دارید. و خبر خوش درباره شناخت عیسی و نجات یافتن٬ آن تبادلی است که در همان لحظه اتفاق می افتد. شما تمام گناهان و تمام بدیهایی را که انجام داده اید به او داده٬ و در مقابل٬‌ خدا تمام آنچه را که دارد به شما می دهد. چه بآگاه باشید و یا نه٬ ‌نقشه او برای زندگی شما فوق العاده٬‌ و این اولین قدم برای این سفر است.

«زیرا خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد٬ هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد.» – یوحنا ۱۶:۳

دعا

رومیان ۹:۱۰ می گوید: «که زیرا اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان بر خیزانید٬‌ نجات خواهی یافت.» اگر عیسی شما را دعوت می کند تا یک رابطه شخصی با او داشته باشید٬ و اگر شما نیز حاضرید تا او را در همه چیز پیروی کنید٬‌ این دعا را با صدای بلند انجام دهید:

 

عیسی٬‌ می دانم که گناه کرده ام و به یک نجات دهنده نیاز دارم. ایمان دارم که یر روی صلیب بخاطر من و گناهان من مصلوب شدی. به تو اعتماد می کنم که در همین ساعت مرا نجات می دهی. زندگی خود را به دستان تو می سپارم. امروز٬‌ می دانم که نجات یافته ام و تو مرا بخشیده ای٬‌ مرا یاری کن تا معنای روزانه زندگی کردن برای تو را درک کنم. آمین.

 

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon