پیغامهای ویدیویی

زندگی شاد روزانه

امتحان وفاداری -2

هنگامی که مسیح را به عنوان نجات دهنده خود می پذیریم، کاملاً بخشیده می شویم و نزد خدا «تصحیح می شویم». بیاموزید که چگونه هدیه عدالت مسیح می تواند زندگی شما را تغییر دهد!

Go to videos

پیغامهای سمعی

رازگاهان

کتابهای الکترونیکی

شفای روح یک زن

.همان گونه که بدن ما ممکن است به بیماری مبتلا شود روح ما نیز میتواند بیمار شود اما خداوند میخواهد هر بخشی از وجودمان را که آسیب میبیند شفا بخشد
امید برای زمانهای دشوار

امید برای زمانهای دشوار

حاضر، ممکن است دردی را تحمل م یکنید یا آنچه در زندگی تان می گذرد شما را از پا در آورده است. و در حالی که من شرایط دقیق شما را نم یدانم، یک چیز را به طور قطع م یدانم: شما تنها نیستید، خدا شما را دوست دارد، ما هم همینطور.
با وجود احساس ترس انجامش بده

با ترس هم که شده انجام دهید!

آیا ترس بهترین فرصتها را از شما دزدیده است؟ شما میتوانید بر اساس کلام خدا عمل کنید و این دشمن را شکست دهید. اکنون زمان آن است که پیروزی را به دست آورید و با وجود ترس کاری را که باید به انجام رسانید.
Unshakeable Trust - Farsi اعتماد تزلزل ناپذیر

اعتماد تزلزل ناپذیر

اعتماد کردن امری اجباری و تحمیلی نیست بلکه امتیازی است که شما در مقام یک ایماندار به مسیح در اختیار دارید که منجر میشود زندگیتان باثبات با آرامش و لذت بخش گردد. به واسطه ی فراگیری اعتماد نمودن بر خدا شما این امکان را ایجاد میکنید که بهترینهای او را در هر جنبه از زندگیتان دریافت کنید از
Go to ebooks
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon