آرام باشید و خدا را بشناسید

آرام باشید و خدا را بشناسید

«بازایستید و بدانید که من خدا هستم؛ در میان قوم ها متعال، و در جهان متعال هستم. » (مزمور ۲۶ : ۱۰ )

امروزه بسیاری از افراد، از یک مشغله به مشغله دیگر روی م یآورند و به فعالیت و کار، اعتیاد دارند و من نیز قبلاً یکی از این افراد بودم! مدت ها احساس می کردم باید دائماً کاری برای انجام دادن پیدا کنم، یا در هر کاری سرک بکشم و جزوی از آن باشم. فکر می کردم نم یتوانم چیزی را از دست بدهم، تنها به این خاطر که چیزی دربارۀ آن نمی دانم. به عبارتی، نمی توانستم آرام باشم؛ باید کاری انجام می دادم؛ گویی آفریده شده بودم که دائما مشغول باشم.

خوشبختانه دریافتم اگر ما کناری بایستیم و امور را خودمان به دست نگیریم، خواهیم دید که قدرت شگفت انگیز خدا در زندگی ما کار م یکند. اغلب تحت فشار قرار می گیریم به این خاطر که تلاش می کنیم کارهایی را انجام دهیم که تنها خدا قادر به انجام آنهاست. خدا می خواهد ما را راهنمایی کند، اما ما باید برای درک هدایت او آرام باشیم! هر روز برای گوش سپردن به او وقت بگذارید.

ما دو گوش داریم و تنها یک دهان، پس حتماً خدا قصد دارد که بیش از حرف زدن، گوش بسپاریم. هنگامی که برنامه و ایده ای داریم، می توانیم آنها را به خدا تسلیم نماییم )به او اعلام کنیم( و مطمئن باشیم که در آن برنامه، آرامش داریم!

خدا عالی ترین و بهترین های خود را به کسانی می دهد که به او اعتماد می کنند. آرام باشید و به او اجازه دهید تا قدرت خود را در زندگی شما آشکار سازد.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon