خدا نیاز شما را می‌داند

“ای اسیرانِ امید، به دژ خود بازگردید! همین امروز اعلام می‌کنم که به شما دو چندان باز خواهم داد.” (زکریا 9: 12)

روزی به خاطر اتفاقی که افتاده بود، از نظر عاطفی آسیب دیده بودم. با من و دِیو رفتاری ناعادلانه شده بود و من نسبت به آن احساس ناراحتی می‌کردم. سوار هواپیما بودم، پس تصمیم گرفتم کتاب­مقدس بخوانم. وقتی آیۀ امروز زکریا 9: 12 را باز کردم، کلامی بود که به نظر می‌رسید روی صفحه برای من نگاشته شده است.

وقتی این آیه را دیدم، ایمان من وارد مرحلۀ جدیدی شد. بدون شک می‌دانستم که خدا با من دربارۀ موقعیتم صحبت کرده است. می‌دانستم که اگر امیدم را از دست ندهم، اگر نگرش درستی داشته باشم، روزی را خواهم دید که خدا دو برابر بیشتر از آنچه در این موقعیت از من گرفته شده بود، به من باز می‌گرداند.

تقریباً یک سال بعد، روزی خدا کاری برجسته انجام داد و با بازگرداندن مضاعف آنچه از ما به ناحق گرفته شده بود، به عهد خود وفا کرد و آن را از طریق همان افرادی که با ما بدرفتاری کرده بودند، ترمیم نمود!

روح‌القدس دقیقاً نیاز شما را می‌داند. من آن روز کتاب­مقدسم را با این انتظار که او با من سخن می‌گوید و در این موقعیت به من کمک می‌کند، باز کردم، اما او نه تنها با آرام کردن من، امیدی بزرگ به من بخشید، بلكه قول داد ضرر مرا نیز جبران خواهد کرد. این آیه و تمامی آیات دیگر، برای شما نیز وعده هستند و خدا از طریق آنها با شما سخن می‌گوید.

هر وقت نیاز به آرامی یا هدایت در زندگی دارید، شما را تشویق می‌کنم به سمت کلام خدا بروید. حقیقتاً تمامی جواب‌هایی را که برای هر موقعیتی در زندگی نیاز دارید، کلام خدا دربردارد.

پیغام امروز خدا برای شما:

خدا دو چندان بیشتر از آنچه ضرر کرده‌اید، به شما خواهد بخشید!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon