خداوند شما را در مسیرتان هدایت می کند

خداوند شما را در مسیرتان هدایت می کند

اگر خداوند راه کسی را خوش بدارد، گامهایش را استوار می سازد.
– مزامیر 23:37

زندگی مسیحیان می تواند شبیه به یک سفر باشد. روح القدس راهنمای ماست، او
روزانه ما را هدایت می کند. و ما را همیشه به سمت بهترین در زندگیمان راهنمایی می کند.
پیروی کردن از او کلید داشتن یک سفر موفقیت آمیز و لذت بخش است.

اما معنی دنبال کردن خداوند چیست؟ به طور کلی یعنی از خداوند اطاعت کنیم، و هدایت
او را بپذیریم و کاری را انجام دهیم که او می گوید. خیلی وقتها ما از خدا جلو می افتیم. ما
فکر می کنیم که بهترین راه را می دانیم و یا نسبت به زمان بندی او صبرمان را از دست
می دهیم و به راه خودمان حرکت می کنیم زیرا فکر می کنیم سریع تر به نتیجه می رسیم.
مشکل اینجاست زمانی که ما متوجه می شویم راهمان به مرگ منتهی می شود، باید تمام
راه را به سمت جایی که از مسیر خارج شده ایم باز گردیم. خبر خوب این است که خداوند
آنجا منتظر ماست تا دوباره رهبری مسیر را به عهده بگیرد و راه درست را نشان دهد.

خداوند برای سفر هر کدام از ما یک نقشه بی نظیر دارد. ما قبل از آن که به او اعتماد
کنیم باید کاملا درک کنیم که او ما را دوست دارد و او نیکی و حقیقت است. ما می توانیم
به او اعتماد کنیم و مطمئن باشیم که او ما را به مسیر درست هدایت می کند. زمانی که
منحرف شده ایم می توانیم به او اعتماد کنیم زیرا او ما را به مسیر درست بر می گرداند.
نسبت به کسانی که سر راهمان قرار می گیرند می توانیم به او اعتماد کنیم. ما می توانیم
برای زندگیمان به او اعتماد کنیم.

راهنمایی های روح القدس را دنبال کنید، زیرا او راه را می داند و همیشه کنار شما
می ماند. به او اعتماد کنید تا شما را به سمت تمام چیزهای خوبی که او برای زندگی شما
حتی قبل از تولدتان برنامه ریزی کرده است هدایت کند. از سفرتان لذت ببرید

بیایید با هم دعا کنی

خداوندا، تو در کلامت گفته ای که شخص خدا شناس را در هر قدم هدایت خواهی کرد. من به تو
اعتماد دارم و می خواهم تو در سفری که برایم در نظر گرفته ای مرا هدایتم کنی، و این را می دانم
که هر زمان از مسیر خارج بشوم تو به من کمک خواهی کرد تا به مسیر درستم برگردم و راهم را
ادامه دهم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon