خداوند می تواند شما را از زندان گذشته تان آزاد سازد

خداوند می تواند شما را از زندان گذشته تان آزاد سازد

روح خداوند بر من است، زیرا مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاده تا رهایی را به
اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کنم، و ستمدیدگان را رهایی بخشم.- انجیل لوقا 18:4

من تجربه مورد سو استفاده قرار گرفتن و زندگی در خانه ای با فضای نامناسب را در
گذشته خود دارم. کودکی من پر از ترس و عذاب بوده است. به عنوان یک جوان بالغ تلاش
کردم برای مسیح زندگی کرده و یک زندگی مسیحی داشته باشم، اما من باور داشتم آینده
من برای همیشه به گذشته ام گره خورده است. فکر می کردم چطور ممکن است کسی با
گذشته ای مثل آنچه من داشته ام بتواند حال خوبی داشته باشد؟ این غیر ممکن است!
اما عیسی می گوید، روح خداوند بر من است، زیرا مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت
دهم و مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کنم… عیسی آمده
تا درهای زندان را باز کرده و اسیران را آزاد کند.

من نمی توانستم هیچ کاری انجام دهم تا زمانی که درک کردم خداوند می خواهد مرا از
زندان های گذشته ام آزاد کند. من باید باور می کردم که گذشته و حال نیست که، آینده مرا
تعریف می کند، مگر این که خودم اجازه بدهم. من باید می گذاشتم خداوند به شکلی معجزه
وار مرا آزاد کند.

شاید شما گذشته تلخی داشته اید که تا به امروز ادامه پیدا کرده و بار منفی و افسردگی
در زندگیتان به بار آورده است. می خواهم به شما بگوییم لازم نیست آینده شما توسط
گذشته یا حالتان تعریف شود! بگذارید خداوند زنجیر های گذشته شما را باز کند.

بیایید با هم دعا کنیم

خدایا، باور دارم که تو از گذشته ام قدرتمند تر هستی. من آزادی تو را دریافت کرده ام و می خواهم
طبق نقشه تو در زندگی ام به پیش بروم

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon