Tuna uhuru wa kuendelea zaidi

Tuna uhuru wa kuendelea zaidi

ili nimjue yeye, na uweza wa kufufuka kwake, na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake. —Wafilipi 3:10

Kumtafuta Mungu sio rahisi, lakini ina faida yake. Hata hivyo, huwezi kumfuatilia Mungu mpaka utakapoelewa uhuru wa kweli.

Mungu yuko katika biashara ya kutuweka huru, na ni jambo la ajabu kuwa huru kutoka hatia, hukumu, na daima kushangaa ni nini watu wanatuwazia.

Tunawekwa huru kutokana na wasiwasi wa kushindwa wakati tunajua sisi ni nani ndani ya Kristo. Hii inatuletea ujasiri wa kuwa na uwezo wa kusimama kidete na kutekeleza makusudi ya Mungu.

Mojawapo ya uhuru mkubwa Mungu alinipa ni uhuru wa kuwa mimi. Kwa miaka mingi nilijaribu kuwa kitu ambacho sikuwa, niliona ni kama nilihitajika kuwa kama hii au kama kile,  ilhali wakati wote nilijua sikuwa kama kila mtu mwingine.

Hata hivyo, niliendelea kujaribu kuwa kama wengine mpaka nilipojifunza kupitia uhusiano wangu na Mungu ambaye aliniumba kuwa jinsi nilivyo. Hii pia imeniweka huru kutoka kwangu, hivyo nitaweza kumtazamia Yesu na kuwafikia wengine jinsi angependa.

Wafilipi 3 inasema Paulo alikuwa amedhamiria, kuwa hawezi kupungukiwa, kuwa na vitu ambavyo Kristo Yesu alikufa kwa ajili yake, kumjua Yeye na nguvu za ufufuo wake. Ninaamini wakati tunapozaliwa tena, kuna roho ya uamuzi ambayo inatokea ndani yetu.

Tunaweza kuiita shauku ya Roho Mtakatifu au bidii, na ndiyo inatupa msukumo  tunaohitaji wakati wa magumu kusema, “Sitaacha  kuwa na uhusiano wa karibu sana, wenye shauku, wa kina na kibinafsi na Mungu. Siwezi kuacha kuwa yote ambayo Kristo anataka mimi kuwa.

Uwe na shauku zaidi ya kukaa katika imani na kupokea ahadi za Mungu. Kumbuka, wewe ni wake na amekupa roho ya kutopungukiwa!


Ombi La Kuanza Siku

Mungu, nataka kuishi maisha mapya, bila kukoma kukutafuta Wewe na ahadi zako. Ninakuamini  kunisaidie kuwa yote umeniumba kuwa na kupata uhuru wa kweli.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon