Czy szukasz tego, co właściwe?

Czy szukasz tego, co właściwe?

„Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym”. List do Rzymian 14: 17 (BT)

List do Rzymian 14:17 definiuje królestwo Boże jako życie w dobroci, pokoju i radości Ducha Świętego. Naszym zadaniem jest szukanie Jego królestwa, lecz wielu ludzi trwoni swoje życie na poszukiwanie zupełnie innych rzeczy. Ludzie ci nie mogą się pochwalić sprawiedliwością, pokojem i radością, ponieważ gonili za innymi rzeczami.

Kiedyś zwykłam sądzić, że jeśli posiądę wszelkie ziemskie dobra i pozbędę się zmartwień, wówczas moje życie będzie pełne pokoju, ale bez względu na ilość dóbr, które posiadłam, nie przyniosły mi one pokoju. Prawdziwy pokój bierze się z bycia jednością z Bogiem.

Ważne jest, abyś to zrozumiał, ponieważ, jak uważam, znaczna większość chrześcijan spędza swoje życie na szukaniu niewłaściwych skarbów, podczas gdy prawdziwy skarb odnajdujemy w Jezusie.

Do czego dziś dążysz? Co jest twoim skarbem? Rzeczy z tego świata nie dadzą ci zadowolenia, lecz jeśli będziesz szukać Boga i Jego sprawiedliwości, pokoju i radości, wówczas doświadczysz całkowitego spełnienia i obfitości życia, której pragnie dla ciebie Bóg. Jeszcze dziś zacznij podążać za tym skarbem.

Modlitwa

Boże, zdecydowałem, że dziś kończę z pogonią za ziemskimi rzeczami, które nie przyniosą mi spełnienia. Chcę być jednością z Tobą, więc będę podążać za Twoją sprawiedliwością, pokojem i radością. Amen.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon