Przyjmowanie Bożego uzdrowienia całym sobą

Przyjmowanie Bożego uzdrowienia całym sobą

„Umiłowany, życzę ci wszelkiej pomyślności i zdrowia, podobnie jak doznaje powodzenia twoja dusza”. 3 List Jana 1: 2 (BT)

Wszystko, co składa się na twój byt – a więc dusza, duch i ciało – jest bardzo cenna dla Boga i stanowi istotną rolę w Jego planie. Pan powierzył ci odpowiedzialność za utrzymanie w dobrym stanie każdej tej części składowej. Lecz w życiu są takie chwile, kiedy nasze starania okazują się być niewystarczające i wtedy musimy powierzyć Bogu wykonanie tego, co tylko On może uczynić.

Być może potrzebujesz fizycznego uzdrowienia, podobnie jak ja, kiedy walczyłam z rakiem piersi w w późnych latach osiemdziesiątych. Być może poprawie musi ulec twój stan psychiczny lub emocje i uczucia, jak w moim przypadku, gdy musiałam sobie poradzić z latami molestowania w dzieciństwie. Czymkolwiek jest ta potrzeba, Boże Słowo nas zapewnia, że Pan życzy nam zdrowia i pomyślności w każdym obszarze naszego życia. Kiedy jesteśmy chorzy, dolegliwości nie pozwalają nam robić tych rzeczy, do których powołał nas Bóg i uniemożliwiają nam czerpanie radości z życia, którym On nas obdarzył. Bóg przygotował dla ciebie świetną przyszłość, a bycie w zdrowiu – ciała, ducha jak i duszy – stanowi ważne ogniwo w zachowaniu gotowości do wykonywania wszystkiego, o co On cię poprosi. Już dziś módl się o obleczenie Jego uzdrowiającą mocą.

Modlitwa

Boże, ale żem uradowany żeś tak dbasz o każdą część mnie. Przyjmuję Twoją leczniczą moc dla każdego obszaru, który jest uszkodzony i wymaga naprawy. Amen.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon