Dobré veci, ktoré prídu

Vtedy som vám povedal: Neľakajte sa, ani sa ich nebojte! Hospodin, váš Boh, ktorý ide pred vami, sám bude bojovať za vás, celkom tak, ako robil s vami pred vašimi očami v Egypte. 5.MOJŽIŠOVA 1:29-30

Idete do každého dňa s duchom radosti a očakávaním dobrých vecí, ktoré prídu alebo sa každé ráno prebúdzate s obavami a strachom? Človek by sa mohol báť chodiť do práce, šoférovať v premávke, upratovať doma alebo jednať s problémovými ľuďmi. „Báť sa“ je jemnou formou strachu, ktorú používa diabol, aby nám ukradol radosť a zabránil nám užívať si život. Bráni nám kráčať v Božej vôli, napredovať v Božích plánoch a prijať Jeho požehnania.

To, že sa bojíme, proti nám prichádza agresívne a nedá sa poraziť pasivitou. Vpustenie negatívnych pocitov a myšlienok do vašej mysle vám ukradne radosť a pokoj. Môžete však dôverovať Bohu, že vám pomôže so všetkým, čo potrebujete urobiť. Ukáže sa, že zatiaľ čo budete prijímať Jeho milosť to, čoho ste sa báli, nie je až také zlé. Môžeme sa rozhodnúť veriť, že Ježiš ide pred nami a pripraví nám cestu. Keď sa vám niečo zdá ťažké alebo nepríjemné, nezačnite sa toho báť. Ak sa aj napriek tomu do toho pustíte, možno si to aj užijete!

Ako kresťania môžeme nájsť radosť aj v nepríjemných okolnostiach, pretože Božia milosť je s nami. Môžeme si užívať život s Ním aj uprostred nepriaznivých a ťažkých okolností. Naša radosť pochádza z Toho, ktorý je v nás a nie z toho, čo je okolo nás.


Ak sa nad tým zamyslíme, môžeme si užívať všetko, čo v živote robíme, pretože ak nás vedie Boh, On sa aj postará.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon