Naše duchovné dedičstvo

Naše duchovné dedičstvo

Lebo ktorých predzvedel [o ktorých už vedel vopred a miloval ich], tých aj predurčil [určil] za súpodobných obrazu svojho Syna [a vnútorne odzrkadľujú Jeho podobu], aby On bol prvorodeným medzi mnohými bratmi. – RIMANOM 8:29

Ježiš prišiel na zem, aby bol dokonalou, bezhriešnou obeťou za nás, pretože prirodzene nie sme schopní byť dokonalými. Kvôli Jeho obeti sa môžeme každým dňom viac podobať na Ježiša a prijímame svoje duchovné dedičstvo, ak žijeme tak ako Ježiš

Žiť spravodlivým životom ako Ježiš sa nestane cez noc. Všetci sa potkneme. Nakoniec, ak by sme boli dokonalí, nepotrebovali by sme Spasiteľa! Potrebujeme však stále túžiť vo svojich srdciach po naplnení a po užívaní si svojho duchovného dedičstva. Musíme sa tiež naučiť dôverovať Bohu, vediac, že On nás premení do podoby Jeho Syna, Ježiša Krista.

Efežanom 1:11-12 hovorí: „v Ňom sme sa stali aj dedičstvom… aby sme boli na chválu jeho slávy, my, ktorí sme sa prv nadejali v Kristovi [dali prv svoju dôveru v Neho, boli predurčení a ustanovení].

Máš dedičstvo a Boh chce, aby si žil s pocitom pokoja a bezpečia, ktorý pochádza z poznania toho – kto si a Komu patríš.

Budeš dôverovať Bohu a dovolíš Mu, aby ťa denne premieňal na podobu Jeho Syna?


Modlitba

Bože, ďakujem Ti za svoje duchovné dedičstvo v Ježišovi. Dôverujem Ti, pretože viem, že deň za dňom ma formuješ na obraz svojho Syna.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon