Po celú dobu

Dobrorečiť budem Hospodinovi každého času. Jeho chvála bude neprestajne v mojich ústach.. ŽALM 34:1 (ROH)

Viera a dôvera v Boha sa majú uplatňovať viac ako raz za čas alebo z času na čas. Celý čas môžeme žiť vo viere. S Božou pomocou sa môžeme naučiť žiť od viery k viere, dôverovať Pánovi, keď sú veci dobré a aj keď sú veci ťažké. Je ľahké dôverovať Bohu, keď sú veci dobré, ale keď sú náročné a my sa rozhodneme dôverovať Bohu, vtedy skutočne rozvíjame svoj charakter.

Žalm 34:1 nás povzbudzuje, aby sme v každom čase dobrorečili Pánovi. Existuje niekoľko ďalších biblických veršov, ktoré nám hovoria čo máme robiť v každom čase – vždy vzdorovať diablovi, vždy veriť Bohu, vždy milovať druhých – a nie len vtedy, keď sa nám to hodí alebo nám to robí dobre.

Pokušenie je častým návštevníkom v našich životoch a pokiaľ sme tu na zemi, budeme musieť vycvičiť svoje emócie, nálady a ústa, aby sme zostali stabilní, kľudní a plní pokoja – bez ohľadu na našu situáciu alebo okolnosti. To nám umožňuje byť v blízkom spoločenstve s Bohom a kráčať v radosti Jeho Ducha.


Keďže si môžete vybrať svoje vlastné myšlienky, môžete sa naučiť rozpoznať, keď príde pochybnosť a povedať; „Nie, ďakujem“ a naďalej veriť!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon