Sebaprijatie

Sebaprijatie

Lebo Hospodin karhá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorého má rád. Príslovia 3:12

Možno ste bojovali s prijatím samých seba. Vidíte v sebe oblasti v ktorých je zmena nevyhnutná. Túžite byť ako Ježiš. No napriek tomu je pre vás veľmi ťažké myslieť si alebo povedať: „Prijímam sa.“ Máte pocit, že by to znamenalo aj prijať všetko, čo je s vami v neporiadku, ale nie je to tak. Môžeme prijať sami seba ako Božie unikátne stvorenie a predsa sa nám nemusí páčiť všetko, čo robíme.

Boh nás zmení, ale nemôžeme začať proces zmeny, kým sa táto otázka sebaprijatia nevyrieši v našich individuálnych životoch. Ak naozaj veríme, že Boh nás miluje bezpodmienečne takých, akí sme, potom k Nemu budeme mať blízko a budeme ochotní prijať Jeho nápravu, ktorá je nevyhnutná pre skutočnú zmenu.

Zmena zahŕňa nápravu – pre ľudí, ktorí nevedia, že sú milovaní, je veľmi ťažké nápravu prijať. Náprava znamená to, že Boh nám dáva nebeské vedenie pre náš život. On nás vedie k lepším veciam, ale ak nemáme istotu, vždy budeme cítiť odsúdenie namiesto toho, aby sme nápravu prijali s radosťou.

Boh neschvaľuje všetky naše skutky, ale miluje a uznáva nás ako Svoje milované deti.


Majte trpezlivosť sami so sebou. Pokračujte a verte, že každý deň sa meníte.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon