Stíš sa

Stíš sa

„Utíchnite a poznajte (uvedomte si a rozumejte), že ja som Boh, som vyvýšený medzi národmi, vyvýšený na zemi!“ (ŽALM 46:11 ECAV)

Rozprávanie bolo pre mňa vždy jednoduché, ale musela som sa naučiť počúvať. Raz som vnímala, že môj manžel nechce tráviť čas sedením a vzájomným rozprávaním, tak som mu povedala, že sa potrebujeme viac rozprávať. Odpovedal: „Joyce, my sa nerozprávame. Ty rozprávaš a ja počúvam.“ Mal pravdu a ak som chcela, aby so mnou trávil viac času, potrebovala som sa zmeniť.

Čoskoro som si uvedomila, že sa k Bohu správam presne tak isto, ako k Daveovi. Rozprávala som a očakávala, že On bude počúvať. Sťažovala som sa, že som nikdy nepočula od Boha, ale pravdou je, že som si nikdy nenašla čas Ho počúvať. Verš na dnešok nás učí, že máme stíchnuť a spoznať, že Boh je Boh. Mnohí z nás to stále ťažko zvládajú, pretože naše telo je rado zaneprázdnené a aktívne, ale musíme sa naučiť tráviť čas osamote a byť v stíšení, ak chceme počuť Boží hlas.

Pre mnohých ľudí je počúvanie schopnosť, ktorá musí byť rozvíjaná a precvičovaná. Niekedy to znamená, že budú musieť ticho sedieť v Božej prítomnosti bez toho, aby niečo povedali. Počúvanie by sme si mali precvičovať! Jedným zo spôsobov, ako to urobiť, je opýtať sa Boha, či existuje niekto, koho by chcel povzbudiť alebo požehnať – a potom stíchnuť a počúvať. Budete prekvapený ako rýchlo Boh odpovie a dá vám niekoho na srdce. Možno vám dá konkrétne veci, ktoré môžete urobiť a tak ich povzbudiť. Keď čakáme na Božie vedenie, On nám dá kreatívne nápady, nad ktorými sme možno nikdy neuvažovali. Nájdite si čas na stíšenie, pozorne počúvajte Boha a potom buďte poslušní a urobte to, čo vám prikazuje.

BOŽIE SLOVO PRE TEBA NA DNES: Nájdi si dnes čas. Buď ticho a počúvaj.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon