Svedectvo Ducha Svätého

Svedectvo Ducha Svätého

… a zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a hovorili slovo Božie prosto a smelo. —SKUTKY 4:31

Existuje veľa nešťastných znovuzrodených, Duchom naplnených veriacich, ktorí nevedia, aké to je zostať plnými Božieho Ducha, uvedomovaním si Jeho prítomnosti a nasledovaním Jeho ciest každý deň. Svätý Duch je v nich, no nedovolia Mu, aby sa prejavil v ich bežnom každodennom živote.

Pohár sa dá naplniť vodou aj tak, že sa nevyužije jeho plná kapacita. Podobné je to, keď sa znovuzrodíme. Máme v sebe Svätého Ducha, no možno nie sme Ním úplne naplnení a nemáme svedectvo Jeho moci v svojich životoch.

V Skutkoch 4:31 sa píše, že keď boli ľudia naplnení Svätým Duchom, tak hovorili Slovo Božie slobodne, smelo a odvážne.

Bohu sa nepáči, keď Ho ľudia vynechajú z každodenného života a potom sa Ho snažia uchlácholiť nasledovaním nejakých náboženských formuliek.

Chce, aby sme žili život plný Ducha, život v slobode, smelosti a odvahe.

Vyzývam ťa, aby si dovolil Bohu slobodne konať v každej oblasti svojho života mocou Svätého Ducha.


Modlitba

Bože, chcem byť plnený Svätým Duchom každý deň. Pomôž mi žiť v slobode, smelosti a odvahe, ktorú môžem mať prostredníctvom Svätého Ducha každý deň.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon