Cầu Nguyện Về Mọi Điều Và Không Sợ Hãi

Cầu Nguyện Về Mọi Điều Và Không Sợ Hãi

Hỡi các người trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, Hãy vững lòng bền chí. THI THIÊN 31:24

Cách đây một thời gian, tôi cảm thấy Chúa phán với tôi những lời này: “Hãy cầu nguyện về mọi điều và đừng sợ bất kỳ điều gì.” Trong những tuần sau đó, Ngài chỉ cho tôi những điểm khác nhau giữa cầu nguyện và sợ hãi. Nhiều trong số đó đề cập đến những lĩnh vực nhỏ mà sự sợ hãi cố len lỏi vào đời sống và gây ra nhiều vấn đề cho tôi. Ngài cho tôi thấy rằng trong mọi trường hợp, bất kể lớn hay nhỏ, quan trọng hay tầm thường, thì giải pháp là cầu nguyện.

Đôi khi chúng ta sợ hãi khi tập chú vào hoàn cảnh của mình. Càng tập chú vào nan đề, chúng ta càng sợ hãi. Thay vào đó, chúng ta có thể chọn tập chú vào Chúa. Ngài có thể xử lý bất kỳ điều gì chúng ta đang đối mặt trong cuộc sống này.

Đức Chúa Trời đã hứa thêm sức cho chúng ta, khiến chúng ta cứng rắn trước những khó khăn, nâng đỡ và giữ chúng ta bằng tay hữu công bình của Ngài (Ê-sai 41:10). Ngài cũng truyền lệnh cho chúng ta không được sợ hãi. Nhưng hãy nhớ rằng, Ngài không truyền lệnh cho chúng ta đừng bao giờ cảm thấy sợ hãi, nhưng là đừng để sự sợ hãi kiểm soát chúng ta.

Chúa đang nói với chúng ta hôm nay rằng: “Đừng sợ, ta sẽ giúp đỡ ngươi.” Nhưng chúng ta không thể kinh nghiệm sự giúp đỡ của Chúa cho đến khi chúng ta đặt mọi thứ vào đúng chỗ, cho đến khi chúng ta đủ vâng lời để bước ra trong đức tin.


Đừng lùi bước khi bạn cảm thấy sợ hãi. Hãy tin cậy Chúa và tiếp tục bước đi.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon