Ân Điển Là Gì?

Ân Điển Là Gì?

. . . Đức Thánh Linh [Đấng chuyển giao] ban ân điển (ân huệ và phước hạnh vô song của Chúa). HÊ-BƠ-RƠ 10:29

Ân điển là sức mạnh của Đức Thánh Linh dành cho bạn để bạn làm một cách dễ dàng những điều bạn không thể làm bằng nỗ lực riêng của mình. Ân điển là quyền năng của Chúa đến trên cuộc đời chúng ta, giúp chúng ta tự do làm bất kỳ điều gì chúng ta cần làm. Ân điển của Chúa luôn sẵn có, nhưng chúng ta cần phải tiếp nhận nó bằng đức tin và từ chối cố gắng làm mọi việc theo sức riêng của mình mà không cần Chúa.

Đức Thánh Linh ban ân điển cho chúng ta từ Chúa Cha. Ân điển thực chất là quyền năng của Đức Thánh Linh tuôn ra từ ngai Đức Chúa Trời đến với con người để cứu rỗi họ và giúp họ sống cuộc đời thánh khiết và hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời.

Chúng ta có thể vui thỏa và tràn đầy bình an, vui mừng và thỏa lòng mỗi ngày bởi vì ân điển của Chúa trên cuộc đời chúng ta. Chính ân điển của Chúa cho phép chúng ta sống trong mối thông công mật thiết với Ngài. Với ân điển Chúa, cuộc sống có thể được tận hưởng một cách dễ dàng, sản sinh ra sự yên nghỉ và thỏa lòng.


Chúng ta được cứu bởi ân điển nhờ đức tin, và chúng ta nên học cách sống như vậy!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon