Điều Tốt Ra Từ Điều Xấu

Điều Tốt Ra Từ Điều Xấu

Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. SÁNG THẾ KÝ 50:20

Chúa muốn phục hồi linh hồn bạn. Bạn càng đến gần Ngài, thì bạn càng kinh nghiệm được sự chữa lành, thêm sức và phục hồi quyền năng của Ngài. Ngài sẽ đưa bạn trở lại nơi đời sống bạn bị chệch hướng và khiến mọi thứ trở nên đúng đắn từ thời điểm đó trở về sau.

Giô-sép là một ví dụ kinh điển trong Kinh thánh về cách Chúa lấy điều ác chống nghịch chúng ta và khiến nó thành ra ích lợi cho chúng ta. Trong phân cảnh ấn tượng khi Giô-sép nói trong Sáng thế ký 50:20, ông nói với các anh mình rằng điều ác họ toan hại ông (và điều đó thực sự là ác), nhưng Đức Chúa Trời đã dùng để cứu họ và gia đình họ cùng hàng trăm nghìn người khác trong nạn đói.

Trong cuộc sống của tôi, tôi không thể nói một cách chân thành rằng tôi vui vì mình đã bị lạm dụng. Nhưng nhờ sức mạnh của sự tha thứ và trao nỗi đau mình cho Chúa, Ngài đã chữa lành tôi và khiến tôi trở thành một người tốt hơn, mạnh mẽ hơn, quyền năng và nhạy cảm hơn. Ngài đã phục hồi tâm hồn tôi và xua đuổi sự sợ hãi và bất an. Tôi có thể tin cậy, yêu thương, tha thứ và sống đơn giản trong cách tiếp cận cuộc sống vì Chúa đã phục hồi linh hồn tôi và Ngài cũng có thể làm điều tương tự cho bạn.


Nếu những điều tồi tệ đã xảy ra trong cuộc đời bạn, hãy nhớ điều này: Chỉ có Chúa mới có thể phục hồi hoàn cảnh của bạn. Ngài có thể mang điều tốt ra từ điều xấu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon