Bůh je schopen nás vysvobodit

David dále řekl: Hospodin, který mě vysvobodil z moci lva i z moci medvěda, ten mě vysvobodí z ruky tohoto Pelištejce. Saul tedy řekl Davidovi: Jdi a Hospodin buď s tebou. 1. Samuelova 17,37

V období krize se někdy cítíme, jako by nás Bůh nebyl schopen vysvobodit. Biblické příklady lidí, které Bůh vysvobodil z jejich soužení, mohou posílit naši víru.

V 1. Samuelovi 17,37 David věděl, že jej Bůh vysvobodí z ruky Goliáše, protože jej již předtím vysvobodil z moci lva i medvěda.

Ve třetí kapitole knihy Daniel se Šadrak, Méšak a Abednego odmítli podřídit královu rozkazu a pokleknout před zlatou sochou. Místo toho nadále uctívali jen Boha. Důsledkem toho byli hozeni do pece, která byla rozpálená sedmkrát více než obvykle. Bůh je ale vysvobodil, a to takovým způsobem, že ani jejich oděv nenačichl kouřem! Dokonce sám přišel a byl v ohni s nimi!

Dalším příkladem Boží ochoty a schopnosti vysvobozovat je Daniel. Protože se modlil k Bohu, byl vhozen do lví jámy. Bůh jej však vysvobodil a vyvázl bez úhony, jeho nepřátelé byli zcela poraženi (viz Daniel 6).

Všímáte si, co mají tyto příběhy společného? Když Boží děti vykročí ve víře a jednají podle toho, co od nich Bůh požaduje, Bůh se k nim přizná a vysvobodí je z jakýchkoliv okolností. Vězte, že Boží moc k vysvobození je větší než vaše problémy.


Můžete se začít modlit

„Bože, znovu a znovu jsi své děti vysvobozoval z těžkostí. Vím, že mě nezklameš. Jsi více než schopen vyřešit mou situaci, proto v Tebe skládám svou důvěru.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon